Z znanjem do boljšega zdravja

Sanitetni materiali / Sterilni materiali za varno injiciranje

 

 

 

 

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA NA SPLETNI STRANI NIJZ

 

 

Ime javnega naročila

 

Sanitetni materiali / Sterilni materiali za varno injiciranje

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

74K100821

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

21.9.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

2.9.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN Sanitetni materiali / Sterilni materiali za varno injiciranje

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Ovojnica

P-1_ovojnica.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

P-3_vzorec_okvirnega sporazuma.pdf

Predračun

P-4_predracun

Specifikacija

P-5_specifikacije.pdf

Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih/pravnih oseb

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Menična izjava

menična izjava.pdf

 

Naročnikov ESPD obrazec