Z znanjem do boljšega zdravja

Razvoj, izdelava in uvedba informacijske rešitve za izvajanje informacijske podpore integrirane preventive v zdravstvenih domovih

Ime javnega naročila

 

RAZVOJ, IZDELAVA IN UVEDBA INFORMACIJSKE REŠITVE ZA IZVAJANJE INFORMACIJSKE PODPORE INTEGRIRANE PREVENTIVE V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

08K240119

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

20.3.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

8.3.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN RAZVOJ, IZDELAVA IN UVEDBA INFORMACIJSKE REŠITVE ZA IZVAJANJE INFORMACIJSKE PODPORE INTEGRIRANE PREVENTIVE V ZDRAVSTVENIH DOMOVIH:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Vzorec pogodbe o obdelavi osebnih podatkov

P-3a_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Seznam izbranih ZD z naslovi

P-5a_seznam izbranih ZD z naslovi

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Potrdilo o kadrovski sposobnosti                               

P-11_lastniški deleži.pdf

P-12_potrdilo_o_kadrovski_sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

Prenos dokumentacije >>

Popravek obrazca P-3_vzorec pogodbe Vzorec pogodbe (6.3.2019)

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 24.1.2019