Z znanjem do boljšega zdravja

Obnova hladilne komore za skladiščenje zdravil (2020)

 

Ime javnega naročila

 

Obnova hladilne komore za skladiščenje zdravil

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

32K060520

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

11.6.2020, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, naročilo male vrednosti

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

27.5.2020, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Vzorec pogodbe za servisiranje in vzdrževanje

 

P-3a_vzorec pogodbe za servisiranje in vzdrževanje.pdf

Predračun

 

P-4_ predračun.pdf

Tehnične specifikacije

 

P-5_ tehnične specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava o zagotavljanju garancije

 

 P-12_izjava o zagotavljanju garancijske dobe.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 20.5.2020