Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup računalniške opreme

 

 

Ime javnega naročila

 

 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

55K100619

Rok za sprejemanje ponudb

 

8.8.2019 do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

11.7.2019, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom

Prijava

P-2_prijava

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_okvirnega sporazuma_Sklop_1_2

Vzorec pogodbe

P-3a_vzorec_pogodbe_Sklop_3_4

Predračun

P-4_predračun

Specifikacije

P-5_specifikacije

Specifikacije

P-5a_seznam_izbranih_ZD_z_naslovi

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca

Menična izjava

P-7_menična_izjava_s_pooblastilom_za_izpolnitev_menice

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_zahtevek_za _podatke_iz_KE

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_delezi

Tovarniška garancijska doba

P-12_izjava_o_zagotavljanju_tovarniške_garancijske_dobe

ESPD Obrazec

Popravek dokumenta P-5_specifikacije (19.7.2019)

Popravek dokumenta N-1 Navodila ponudnikom (5.7.2019)

Koper, 17.6.2019