Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup računalnikov 2019

Ime javnega naročila

 

NAKUP RAČUNALNIKOV 2019

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

60K010719

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

26.7.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, javno naročilo male vrednosti

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

12.7.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Vabljeni k oddaji ponudbe za  JN NAKUP RAČUNALNIKOV 2019  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.xls

Specifikacija javnega naročila

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe

P-12_oizjava o zagotavljanju tovarniške garancijske dobe.pdf

Naročnikov ESPD

ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 1.7.2019