Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup cepiva proti gripi

 

 

 

Ime javnega naročila

 

Nakup cepiva proti gripi

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

33K270319

Rok za oddajo ponudb

 

10.6.2019, do 10. ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

14.5.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za Nakup cepiva proti gripi. Dokument v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Dokumentacija v zveni z oddajo javnega naročila

Razpisna dokumentacija-slo_GRIPA_2019

Razpisna dokumentacija-ang_Gripa_2019

 

ESPD Obrazec

ESPD English Version

 

Obvestilo ponudnikom:

Naročnik dne 28. 5. 2019 spreminja Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe: ne zahteva se finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. Točka 2.17.1 (Finančno zavarovanje za resnost ponudbe) se črta.

Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudeb na 10.5.2019 ob 10:00. Odpiranje ponudb bo 10.6.2019 ob 10:15.

 

 

Koper, 3.4.2019