Z znanjem do boljšega zdravja

Najem hladilne komore za skladiščenje zdravil

Ime javnega naročila

 

NAJEM HLADILNE KOMORE

ZA SKLADIŠČENJE ZDRAVIL

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

35K170419

Rok za sprejemanje ponudb

 

23.5.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

Da, naročilo male vrednosti

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

8.5.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

23.5.2019, ob 12. uri,

Preko portala e-JN

Vabljeni k oddaji ponudbe za JN NAJEM HLADILNE KOMORE ZA SKLADIŠČENJE ZDRAVIL.  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Razpisna dokumentacija

 

Razpisna dokumentacija-najem hladilne komore_2019.pdf

Naročnikov ESPD

 

ESPD obrazec

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 24.4.2019