Z znanjem do boljšega zdravja

Modularne pisarne

Ime javnega naročila

 

MODULARNE PISARNE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

12K240221

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

25.3.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, naročilo male vrednosti

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

11.3.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

25.3.2021, ob 12. uri  

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.xls

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

 P-7_menična izjava

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

 P-8_menična izjava-garancija

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

 P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

 P-11_lastniški deleži.pdf

Dokument PZI NIJZ

 PZI_NIJZ.pdf

Dokument Načrt požarne varnosti NIJZ

 NAČRT_POŽARNE_VARNOSTI_NIJZ.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 4.3.2021