Z znanjem do boljšega zdravja

Evidenčno naročilo: Vzdrževanje in servisiranje hladilnikov za shranjevanje cepiv

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE HLADILNIKOV ZA SHRANJEVANJE CEPIV

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

61K050719

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

10.7.2019, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

15.7.2019  ob 12. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku VZDRŽEVANJE IN SERVISIRANJE HLADILNIKOV ZA SHRANJEVANJE CEPIV. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji ponudbe.pdf

P-3 Vzorec pogodbe

P-3_vzorec pogodbe.pdf

P-4 Predračun

P-4_predračun.xls

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava ponudnika

P-2_Izjava.pdf

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 5.7.2019