Z znanjem do boljšega zdravja

Dobava in montaža avtomatske hidravlične ali elektro-mehanske zapornice

EVIDENČNI POSTOPEK

Ime

 

DOBAVA IN MONTAŽA AVTOMATSKE HIDRAVLIČNE ALI ELEKTRO-MEHANSKE ZAPORNICE

NA LOKACIJI NIJZ OE KOPER,

VOJKOVO NABREŽJE 4A

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

42K060519

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

21.5.2019, do 10. ure

Odpiranje ponudb

 

21.5.2019  ob 12. uri

 

Vabljeni k oddaji ponudbe po evidenčnem postopku DOBAVA IN MONTAŽA AVTOMATSKE HIDRAVLIČNE ALI ELEKTRO-MEHANSKE ZAPORNICE NA LOKACIJI NIJZ OE KOPER, VOJKOVO NABREŽJE 4A. Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Povabilo k oddaji ponudbe

Povabilo k oddaji.pdf

P-3 Vzorec pogodbe

P-3_Vzorec pogodbe.pdf

P-4 Predračun

P-4_Predračun.xls

P-11 Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava ponudnika

Izjava.pdf

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 10.5.2019

 

Dodatna pojasnila ponudnika, 13.5.2019 - tukaj

Popravek Povabilo k oddaji ponudbe, 13.5.2019