Z znanjem do boljšega zdravja

ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)

 

 

 

Ime javnega naročila

 

 ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori)

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

17K120219

Rok za sprejemanje ponudb

 

1.7.2019, do 10:00 ure

Objava na portalu javnih naročil

 

Da

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

13.6.2019, do 10:00 ure,

preko Portala javnih naročil

Naslov za oddajo javnega naročila

 

https://ejn.gov.si/eJN2

 

 

 

 

 

 

Vabljeni k oddaji ponudbe za ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA, izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega naročanja (pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori). Dokumente v zvezi z razpisom dobite tukaj:

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

P-3_vzorec_pogodbe.pdf

Predračun

P-4_predracun.pdf

Specifikacije

P-5_specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Pooblastilo za potrdilo iz KE

P-10_pooblastilo.pdf

Izjava o lastništvu ponudnika

P-11_lastniški_delezi.pdf

Potrdilo o tehnični in kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo_o_tehnicni_in_kadrovski _sposobnosti.pdf

Izjava o statusu invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra

 

 

 

P13_izjava_o_statusu_invalidskega_podjetja_ali_zaposlitvenega_centra.pdf

 

ESPD Obrazec

 

Koper, 22.5.2019