Strateški razvojni načrt NIJZ

Zdravje je v večini sodobnih družb spoznano kot največja vrednota, saj je predpogoj za povečanje blaginje. Zagotavljanje kar najboljšega zdravja prebivalcev in s tem podaljševanje zdrave pričakovane življenjske dobe je naloga celotne družbe. Dejavnosti, za katere mora poskrbeti družba, da zagotovi ustrezne razmere in okolje, v katerem bodo ljudje zdravi, lahko v širšem smislu opredelimo kot javno zdravje. Del tovrstnih dejavnosti veliko držav prenese na nacionalne inštitute za javno zdravje, ki z ekspertne ravni služijo kot podpora odločitvam s posrednim ali z neposrednim vplivom na zdravje. Področje dela strokovnjakov javnega zdravja torej obsega zdravje prebivalstva in dejavnike, ki vplivajo na zdravje, pa naj gre za obvladovanje nalezljivih bolezni, nenalezljivih bolezni ali oblikovanje politik za krepitev zdravja.