Z znanjem do boljšega zdravja

NIJZ Podatkovni portal

22. 02. 2016
Pripravite si lastne poizvedbe iz podatkov v skladišču NIJZ podatkovnega portala.

NIJZ podatkovni portal predstavlja enotno točko dostopa do vedno večjega nabora podatkov števila podatkov, ki prikazuje zdravstveno stanje, uporabo zdravstvenega sistema in vplive na zdravje prebivalstva. Na vstopni strani NIJZ podatkovnega portala izberete vsebinsko področje, ki vas zanima, tam pa boste našli podatke, pripadajoča pojasnila in dodatne informacije.

Glavna prednost portala je predvsem v enostavni pripravi in shranjevanju podatkov v želenem obsegu in obliki prikaza. Izbrane podatke lahko brezplačno uporabite, ponovno uporabite, povežete in razširjate za različne namene. Portal omogoča shranjevanje pripravljenih podatkov v izbranem formatu (xls, cvs,…) in izdelavo grafikonov.

Podatki so razvrščeni po posameznih tematskih sklopih, ločeno pa so prikazani tudi nekateri pomembnejši kazalniki s področja zdravja in zdravstvenega varstva. Vsebine so pripravljene na nacionalni ravni, podrobneje pa v večini na ravni statističnih oziroma zdravstvenih regijah.  Poleg podatkov so na portalu na voljo tudi koristne povezave do podatkov drugih institucij, ki se nanašajo na na zdravje, ter ostale koristne povezave.

Priprava tabel je enostavna – vsaka tabela ima različno število spremenljivk, kategorije spremenljivk pa so prikazane v posameznem okvirčku. Vsaka tabela vsebuje informacije o kontaktnih osebah, metodološka pojasnila za izbrano področje in kratka navodila za pripravo tabel (Navodilo za označevanje izbora). 

Splošne pripombe, pobude in vprašanja v zvezi z NIJZ podatkovnim portalom lahko sporočate na elektronski naslov podatkovni.portal@nijz.si.

Vašega odziva bomo veseli. V primeru, da objavljeni podatki ne ustrezajo vašim zahtevam, lahko pišete v statistično pisarno, ki nudi možnost naročila podatkov po meri.