Slogan - NIJZ

NIJZ

Nacionalni inštitut za javno zdravja (NIJZ) je osrednja nacionalna ustanova, katere glavni namen je proučevanje, varovanje in zviševanje ravni zdravja prebivalstva Republike Slovenije s pomočjo ozaveščanja prebivalstva in drugih preventivnih ukrepov. Poleg osrednje vloge v dejavnosti javnega zdravja v Sloveniji se NIJZ aktivno vključuje tudi v mednarodne projekte, ki pokrivajo različna področja zdravja in splošnih javnozdravstvenih problemov prebivalstva. NIJZ predstavlja tudi ekspertno raven za podporo odločitvam, ki jih sprejema država na nacionalnem in lokalnem nivoju in ki imajo posreden ali neposreden vpliv na zdravje.

v. d. direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje: doc. dr. Branko Gabrovec

v. d. strokovnega direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje: prim. prof. dr. Ivan Eržen, dr. med., spec.

 

Javni zavod:

Nacionalni inštitut za javno zdravje

Skrajšano ime:

NIJZ

Angleško ime:

National Institute of Public Health 

Sedež: 

Trubarjeva 2, Ljubljana 

Telefon: 

+ 386 1 2441 400 

Faks: 

+ 386 1 2441 447 

Naslov za e-pošto: 

info@nijz.si 

Matična številka: 

6462642000 

IŠ za DDV: 

SI 44724535

Podračun NIJZ pri UJP: 

011006000043188 

Odgovorna oseba: 

doc. dr. Branko Gabrovec