Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za študentske domove (novi koronavirus SARS-CoV-2)

27. 03. 2020

V študentskem domu naj se upoštevajo naslednji higienski ukrepi in priporočila:

  • pogosto zračenje prostorov,
  • redno čiščenje skupnih površin po ustaljenih postopkih,
  • študentje in zaposleni naj si pogosto in temeljito umivajo roke z vodo in milom; z neumitimi rokami naj se ne dotikajo obraza, še zlasti oči, nosu in ust,
  • študentje naj se čim manj zadržujejo v skupnih prostorih in naj upoštevajo varno razdaljo do drugih oseb (vsaj 2 m).

Študentje z akutno okužbo dihal naj se samoizolirajo in naj ne zapuščajo študentskega doma predvidoma najmanj 14 dni oziroma dlje, če imajo še bolezenske znake akutne okužbe dihal. Pri tem naj upoštevajo naslednja navodila:

  • študent(ka) naj se zadržuje v svoji sobi in uporablja svoje toaletne prostore; v kolikor toaletnih prostorov nima v sobi, naj uporablja zanj(o) določen toaletni prostor;
  • sobo in toaletni prostor naj čisti sam(a) z običajnimi sredstvi in pripomočki;
  • če je le mogoče, naj se dogovori za pripravo in dostavo hrane do njene sobe z drugimi osebami, ki naj zagotavljajo minimalno razdaljo 2 metra (od bolnega študenta(ke));
  • skrbno naj si umiva roke z vodo in milom in upošteva higieno kašlja.
  • V primeru poslabšanja zdravstvenega stanja naj nemudoma pokliče izbranega ali dežurnega zdravnika. Če študent(ka) nima izbranega zdravnika (npr. tujec(ka)), naj pokliče na številko 112.

Več informacij v zvezi z novim koronavirusom je dostopnih na spletni strani NIJZ na naslednji povezavi.

Datoteke: