Z znanjem do boljšega zdravja

Navodilo za izvedbo cepljenja pacientov z zmanjšano pokretnostjo na domu proti covid – 19 z vključitvijo patronažne službe

19. 02. 2021
Navodilo je namenjeno medicinskim sestram v patronažni dejavnosti, ki bodo cepljenje na domu izvajale, osebnim zdravnikom, ki presodijo, ali je pacient sposoben za cepljenje in izdajo delovni nalog ter osebju v cepilnih centrih, ki zagotavlja ostale podporne in koordinativne aktivnosti v skladu z navodilom. Tudi pri izvajanju cepljenja je zelo pomembno dobro medpoklicno sodelovanje vseh izvajalcev zdravstvenega varstva, ki je pogoj za celostno, na pacienta osredotočeno obravnavo.

Datoteke: