Z znanjem do boljšega zdravja

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu

29. 12. 2020
Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu (Navodilo) je namenjeno dipl. m. s. v patronažni dejavnosti za izvajanje nadgrajenih preventivnih obravnav od 1. 1. 2021 dalje.

Navodilo za izvajanje, beleženje in obračunavanje storitev v patronažnem varstvu (Navodilo) je namenjeno dipl. m. s. v patronažni dejavnosti za izvajanje nadgrajenih preventivnih obravnav od 1. 1. 2021 dalje. Pripravljeno je v skladu z Okrožnico ZAE 17/20: Dopolnitve šifrantov za obračun zdravstvenih storitev, ZZZS, 25. 11. 2020. Dopolnitve šifrantov za obračun zavodu so objavljene na spletni strani ZZZS (15.23: Storitve patronažne službe (510 029) - storitve, ki se beležijo po osebi in 15.23: Storitve patronažne službe (510 029) - storitve, ki se ne beležijo po osebi).

Pri pripravi Navodila smo izhajali iz Priporočil obravnave pacientov v patronažnem varstvu za diplomirane medicinske sestre (Ljubič & Ramšak Pajk, 2016) in jih dopolnili z vsebinami nadgrajenih preventivnih obravnav na podlagi evalvacije projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, s krajšim imenom »Krepitev zdravja za vse« (Horvat & Mihevc Ponikvar, 2020), katerega nosilca sta bila Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje. Projekt sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada - Evropskega socialnega sklada.

 

Datoteke: