Z znanjem do boljšega zdravja

Navodilo upravljavcem za izdelavo letnega poročila o pitni vodi – poročilo o preskušanjih v notranjem nadzoru

25. 01. 2018
Glede na 34. člen Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo do 31. marca in ga posredovati NIJZ.

Glede na 34. člen Pravilnika o pitni vodi (Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) morajo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo pripraviti letno poročilo do 31. marca in ga posredovati NIJZ. Od 1.1.2014 upravljavci oddajo letno poročilo v spletno aplikacijo, ki je bila v letu 2018 prenovljena.

V ta namen je NLZOH pripravil kratka navodila, dostopna na naslednji povezavi.