Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za zaposlene v notranjem in mednarodnem prometu

05. 03. 2020
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo pripravili navodila za ravnanje v zvezi z novim koronavirusom za zaposlene v notranjem in mednarodnem prometu (avtobusni in železniški promet, dejavnost organiziranih prevozov oseb, itd.).

Splošne informacije o bolezni

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2, se lahko kaže z vročino, kašljem in občutkom pomanjkanja zraka, kar je običajno za pljučnico.

Splošni preventivni ukrepi za zaščito zaposlenih in potnikov

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • Če je možno, poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Zagotoviti je potrebno primerne pogoje za vzdrževanje osebne higiene (npr ustrezna opremljenost in čiščenje sanitarij). 

Navodila za ukrepe pri potnikih, ki prihajajo s tveganih področij in imajo simptome, značilne za SARS-CoV-2

Če se na zaposlene obrne potnik, pri katerem so se v 14 dneh po vrnitvi z območij z lokalnim širjenjem novega koronavirusa SARS-CoV-2 ali širjenjem v skupnosti (območja so objavljena na naslednji povezavi) pojavili bolezenski znaki, kot so vročina, kašelj, občutek težkega dihanja, mu svetujemo, da se presede v del vozila, kjer bo vsaj 1,5 metra oddaljen od ostalih potnikov, v kolikor je to mogoče. Izogiba naj se tesnim stikom z drugimi ljudmi ter upošteva osnovna higienska priporočila.  Po telefonu naj kontaktira svojega izbranega zdravnika oziroma zdravstveno službo ter ob tem navede podatek o potovanju ter simptome, zdravnik pa bo podal nadaljnja navodila.

Čiščenje in razkuževanje prostorov

V primeru, da v vozilu ni bilo osebe s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, zadostuje običajno čiščenje prostorov. Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih navadno uporabljamo.

Naslednja navodila so namenjena le za čiščenje prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 več kot 15 minut, in za sanitarije, ki jih je uporabila. Navodila niso namenjena za čiščenje prostorov, ki jih je bolnik uporabil samo za prehod.

Pred začetkom čiščenja se je potrebno zaščititi z ustrezno osebno varovalno opremo, ki je namenjena za enkratno uporabo. Površine prostorov, kjer se je zadrževala oseba s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, najprej očistimo in nato še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Skrbno očistimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo. Prostor med čiščenjem zračimo (odprta okna). Tekstil (npr. zavese) operemo na temperaturi vsaj 60°C z običajnim detergentom za perilo in ga posušimo v sušilnem stroju ali ga prelikamo. Tkanine, ki ne prenesejo takih temperatur, peremo z dodatkom za razkuževanje (npr. belilno sredstvo na osnovi natrijevega hipoklorita ali drugo sredstvo za tekstil s podobnim učinkom).

Po čiščenju razkužimo površine z 0,1% raztopino belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita (npr. varikina). Na voljo so različne koncentracije natrijevega hipoklorita. Dodajanje vode je odvisno od koncentracije natrijevega hipoklorita v belilnem sredstvu. Da dobimo ustrezno koncentracijo za razkuževanje, sledimo navodilu za redčenje v tabeli, ki je navedena v dokumentu Navodila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2. Za občutljive in manjše površine lahko namesto belilnega sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 % etanol. Belilna sredstva na osnovi natrijevega hipoklorita in razkužila, ki vsebujejo 70 % etanol, so dostopna v prosti prodaji.

Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo pravilno slečemo in odvržemo v plastično vrečo za odpadke, vrečo zavežemo in odvržemo med splošne odpadke.

Natančnejša navodila za čiščenje prostorov, v katerih se je zadrževal bolnik s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2, na naslednji povezavi.

Datoteke: