Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za prezračevanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času širjenja okužbe COVID-19

03. 04. 2020

Prezračevanje prostorov, v katerih se zadržujejo ljudje, je za namen preprečevanja širjenja novega koronavirusa SARS-CoV-2 med prebivalstvom, pomembno in smiselno. Pretekle izkušnje s SARS-COVID prav tako kažejo, da obstaja možnost prenosa virusa preko sistemov za mehansko prezračevanje [1, 2].

V nadaljevanju navajamo nasvete za prezračevanje prostorov kjer se zadržujejo ljudje in vzdrževanje sistemov za ventilacijo.

Nekaj uporabnih nasvetov, ki jih navaja REHVA v času epidemije s COVID-19 [3]:

 • V času prisotnosti ljudi v prostorih je potrebno stalno zračenje z dovajanjem zunanjega zraka (mehansko ali naravno z odpiranjem oken), z največjim možnim pretokom zraka.
  • Mehansko prezračevanje naj deluje s podaljšanim časom, vsaj nekaj časa pred prihodom ljudi in po njihovem odhodu.
 • Prezračevanje toaletnih prostorov:
  • v toaletnih prostorih z mehanskim prezračevanjem mora ventilacija delovati 24/7, s podtlakom, za preprečevanje prenosa po fekalno-oralni poti.
  • odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
 • Potreben je izklop rekuperacijskih sistemov prezračevanja. Izjemoma lahko delujejo rekuperacijski HVAC sistemi, ki zagotavljajo 100 % ločenost izstopnega in vstopnega zraka.
 • Potreben je izklop vseh centralnih in decentraliziranih sistemov ter naprav, ki izvajajo recirkulacijo zraka iz posameznega prostora, tudi v primeru, ko so recirkulacijske naprave opremljene s filtri, saj ti običajno niso učinkoviti pri filitriranju delcev z virusi (to lastnost imajo le HEPA filtri).
 • Čiščenje prezračevalnih kanalov ni potrebno.
 • Menjava filtrov na prezračevalnih sistemov naj sledi običajnemu postopku.
 • Uporaba čistilcev zraka je smiselna le pri čistilcih s HEPA filtri.

Navedeni nasveti so povzeti po smernicah Federation of European Heating, Ventilation and air conditioning association (REHVA) [3], za katere avtorji poudarjajo, da še ni povsem znano, v kakšni meri so učinkoviti, saj je o prenosu novega koronavirusa SARS-CoV-2 še več neznank. Kljub temu na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočamo upoštevanje navedenih priporočil.


Viri:

1. European Centre for Disease Prevention and Control (2020). Guidelines for the use of non-pharmaceutical measures to delay and mitigate the impact of 2019-nCoV. ECDC TECHNICAL REPORT Dostopno na strani: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/novel-coronavirus-guidelines-non-pharmaceutical-measures_0.pdf

2. SZO (2020). Getting your workplace ready for COVID-19 Dostopno na strani: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-covid-19.pdf?sfvrsn=359a81e7_6

3. Federation of European Heating (2020). Ventilation and air conditioning associations. REHVA COVID-19 guidance document. Dostopen na strani: https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_covid_guidance_document_2020-03-17_final2.pdf