Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za osebe, ki dostavljajo hrano na dom v času epidemije novega koronavirusa SARS-CoV-2

22. 11. 2020

Osebe, ki dostavljajo hrano na dom, naj ravnajo skladno z dobro higiensko prakso, ki velja za njihovo področje dela. Poleg tega naj upoštevajo naslednja priporočila:

Splošni ukrepi, ki naj jih upoštevajo vsi - dostavljavci hrane in stranke:

Vsi splošni ukrepi za zaščito pred okužbo z novim koronavirusom Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 so dosegljivi na naslednji povezavi. 

 • Oseba, ki dostavlja hrano, mora biti  brez znakov in simptomov akutne okužbe dihal in prebavil (npr. povišana telesna temperatura, zamašen nos/nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, driska, slabost/bruhanje), sprememb zaznavanja vonja in/ali okusa, neobičajne utrujenosti, vnetja očesnih veznic, tako v blagi kot v težji obliki.
 • Dostavljavec in stranka naj upoštevata medosebno razdaljo vsaj 1,5 oz. 2 metra.
 • Dostavljavec naj skrbi za ustrezno higieno rok in naj si jih pogosto umiva oz. razkužuje (z razkužilom na osnovi 60 do 80 % alkohola).
 • Pri sebi naj ima alkoholno razkužilo za roke in za površine. Roke naj si po dotikanju nečistih površin vedno razkuži.
 • Naj se ne dotika obraza, zlasti ne ust, nosu in oči, dokler roke niso umite ali razkužene.
 • Upošteva naj higieno kihanja in kašlja.
 • Nosi naj masko in naj bo dobro seznanjen s  pravilnim načinom nošenja in snemanja (dostopno na naslednji povezavi). Le-ta naj sega od korena nosu do pod brado, med nošenjem naj se je ne dotika. Zamenja naj jo na dve do tri ure oziroma prej, če se zmoči. Pred in po njeni uporabi  naj si temeljito umije ali razkuži roke.
 • Transportni avto/transportno torbo je treba redno čistiti, vsaj enkrat dnevno oz. po potrebi večkrat.
 • Hrano se polni v posodo (npr. menažko), oprano v pomivalnem stroju na najvišji temperaturi ali v posodo za enkratno uporabo. Oseba, ki polni, naj nosi rokavice in masko.
 • Posode, napolnjene s hrano, se vloži v čisto embalažo-zaboj za večkratno uporabo ali polivinilno vrečko in tesno zapre.
 • V prostorih stranke naj se dostavljavec čim manj dotika različnih predmetov in površin (vrat, kljuk, stikal in gumbov dvigala), le toliko kot je nujno oz. se jih dotika z isto orokavičeno roko. Pri tem naj si pogosto razkuži roke ali uporablja rokavico za enkratno uporabo.
 • Zaboj ali vrečko preda stranki. Zaboj, ki je za večkratno uporabo, se pred odpiranjem obriše s krpo prepojeno z detergentom/alkoholnim razkužilom ali alkoholnimi robčki. Če se uporabi vrečka, naj se jo zavrže. Sledi umivanje ali razkuževanje rok.
 • Hrano se prestavi v domačo posodo.
 • Dostavljavec in stranka naj upoštevata zadostno medosebno razdaljo in izvajata vse druge higienske ukrepe, vključno s pravilnim nošenjem maske.
 • Prazne posode in zaboj za večkratno uporabo dostavljavec odpelje nazaj v kuhinjo, kjer se posodo pomije v pomivalnem stroju na najvišji temperaturi.
 • Če je mogoče, priporočamo brezstično dostavo - to je dostava hrane in prevzem prazne posode na dogovorjenem mestu pred stanovanjem ali v prostoru stranke in brez osebnega stika.

Vsak stik pomeni določeno tveganje za prenos okužbe. Osebe, ki potrebujejo dostavo hrane so pogosto starejši in bolni, zato so toliko bolj dovzetni za okužbo. Dostavljavci hrane se morajo tega dobro zavedati in izvajati vse higienske ukrepe.

Datoteke: