Z znanjem do boljšega zdravja

Pojasnilo NIJZ glede izdanih mnenj za organiziranje javnih shodov in javnih prireditev ter drugih oblik zbiranja

15. 10. 2020

Obveščamo vas, da je bil s 15. 10. 2020 v Uradnem listu objavljen Odlok o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 143/2020). Skladno z navedenim odlokom je od 16. 10. 2020 prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih oseb v zadnjih 14 dnevih presega 140 na 100.000 prebivalcev, so začasno prepovedane vse prireditve, shodi, poroke in verski obredi.

 

Javne posamične prireditve, za katere je pred uveljavitvijo tega odloka NIJZ izdal pozitivno mnenje v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se lahko izvedejo, če izpolnjujejo predpisane pogoje. Navedeno pomeni, da če je vlagatelj prejel pozitivno mnenje NIJZ, ki je bilo izdano do vključno 15. 10. 2010 v skladu z Odlokom o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (Uradni list RS, št. 138/20), se prireditev/dogodek lahko izvede, če izpolnjuje predpisane pogoje.

 

Vsem vlagateljem, ki so vlogo oddali skladno s predpisanim postopkom, pa do vključno 15. 10. 2020 NIJZ ni izdal mnenja, bomo stroške vloge povrnili.