Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za obravnavo osebe s sumom na okužbo s SARS- CoV-2 v socialno varstvenih zavodih

10. 03. 2020
Namen navodil je zagotoviti enoten pristop pri obravnavi oseb s sumom na okužbo z virusom SARS–CoV-2 v ustanovah, kjer domujejo ali se zadržujejo osebe, ki so zaradi starosti ali drugih vzrokov imunsko oslabljeni in za katere okužba z virusom SARS-CoV-2 predstavlja večje tveganje.

Te ustanove vključujejo domove za starejše, posebne socialnovarstvene zavode za odrasle, varstveno delovne centre (domsko varstvo), zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in domove za učence s posebnimi potrebami.

Bolezen dihal COVID-19, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2 se širi po vsem svetu, primeri so se pojavili tudi v Sloveniji. Za preprečevanje širjenja okužb pri navedenih izvajalcih zdravstvene dejavnosti je zelo pomembno, da čimprej prepoznamo bolnika s sumom na okužbo ter ga obravnavamo v skladu z navodili, tako da preprečimo prenos na druge uporabnike in hkrati zaščitimo zdravstvene delavce in drugo zaposleno osebje. Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo redno spremljati navodila pristojnih institucij (Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju: NIJZ) in Ministrstva za zdravje (v nadaljevanju: MZ)), kako ukrepati v primeru spremenjenih epidemioloških okoliščin. Če se sum na okužbo pojavi pri zaposlenemu, naj postopa po ustaljenem protokolu za splošno populacijo (Kako ravnati ob sumu na okužbo na naslednji povezavi).

Vedno kadar se pri uporabniku pojavi sum na COVID-19, naj se pristojni zdravstveni delavec ali druga pristojna oseba takoj obrne na izbranega* ali dežurnega zdravnika. Hitro odkrivanje, triaža in izolacija bolnika z zelo nalezljivo boleznijo COVID-19 je bistvenega pomena za preprečevanje širjenja in nepotrebnega izpostavljanja drugih uporabnikov in osebja. Ukrepi za preprečevanje širjenje COVID-19 so enaki ukrepom, ki jih ti izvajalci zdravstvene dejavnosti izvajajo vsak dan za zgodnje odkrivanje in preprečevanje širjenja drugih respiratornih virusov, kot na primer gripe. Pojav morebitnih simptomov in znakov okužbe dihal, ki so značilni za COVID-19, je potrebno stalno spremljati, posebno pozornost je potrebno posvetiti uporabniku, ki se je vrnil z obiska pri svojcih, ki je bil na novo sprejet ali pa se je vrnil iz bolnišnice.

 

OBRAVNAVA SUMA NA COVID-19

Najbolj značilni simptomi okužbe dihal, pri katerih posumimo na COVID-19, so vročina, kašelj in težko dihanje.

Ko pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti posumijo, da se je pri enem ali več uporabnikih pojavil sum na bolezen COVID-19, morajo o tem takoj obvestiti izbranega* ali dežurnega zdravnika. Bolnika do prihoda zdravnika namestimo v prostor z zaprtimi vrati, ločeno od ostalih uporabnikov. Bolnika prosimo, da si nadene navadno zaščitno masko na elastiko (kirurško masko), če tega ne zmore sam, mu masko nadene zdravstveni delavec, ki se mora zaščiti z masko IIR z vizirjem (s trakci), vodoodpornim plaščem in rokavicami za enkratno rabo. Izbrani ali dežurni zdravnik, ki je bil obveščen o sumu na bolnika s COVID-19, bolnika pregleda in po presoji uredi odvzem brisa, tako da:

a) uporabnika z rešilnim vozilom napoti na odvzem kužnin (brisa) na eno od 16 lokacij po navodilih MZ,

b) ali bris odvzame zaposleni iz vstopne točke za odvzem kužnin.

Pred prevozom in premestitvijo morajo biti uslužbenci nujne medicinske službe in sprejemni center obveščeni o sumu na COVID-19, da se ustrezno zaščitijo. V začetni fazi bodo vsi primeri s potrjeno diagnozo COVID-19 napoteni v bolnišnico. Kasneje bo zdravnik glede na resnost bolezenskih znakov odločal ali bo uporabnik s potrjeno okužbo ostal v ustanovi, odšel domov oziroma bo napoten na zdravljenje v bolnišnico. Bolnik bo lahko ostal v ustanovi, če bodo bivalni pogoji v ustanovi primerni – možnost izolacije in primerna zdravstvena oskrba. O tem se ustanova posvetuje z epidemiologom. Pri zdravstveni negi in oskrbi bolnika s potrjeno okužbo, morajo zaposleni izvajati standardno, kapljično in kontaktno izolacijo.

Podrobna navodila so dosegljiva na naslednji povezavi.

Izbrani ali dežurni zdravnik mora o vsakem potrjenem primeru COVID-19 obvestiti epidemiološko službo. Epidemiolog v sodelovanju s pristojnim zdravstvenim delavcem v ustanovi pripravi seznam vseh oseb (uporabnikov in osebja - kontakti), s katerimi je bil bolnik v stiku od začetka pojava bolezenskih znakov do namestitve v izolacijo oziroma odhoda v bolnišnico . Epidemiolog glede na vrsto stika tesnim kontaktom odredi ukrep (samoizolacija, omejitev gibanja ali kohortna samoizolacija v ločenem delu stavbe).

*izbrani zdravnik - zdravnik, ki je zadolžen za zdravstveno oskrbo uporabnikov.