Sistem zdravstvenega varstva

Navodila za elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v BPI

30. 05. 2017
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) skupaj s svojimi območnimi enotami (OE NIJZ) skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva vodi Evidenco gibanja zdravstvenih delavcev in mreže zdravstvenih zavodov (IVZ 16). Razširjeno ime te evidence je BPI (baza podatkov o izvajalcih).

Podatke za evidenco zagotavljajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki jih v skladu z veljavnimi metodološkimi navodili posredujejo na NIJZ oz. OE NIJZ, kjer jih pooblaščeni delavci vnesejo v bazo podatkov. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) zagotavlja informacijsko podporo za vodenje te evidence. NIJZ in ZZZS sta pripravila informacijsko rešitev, ki omogoča varen dostop izvajalcev zdravstvene dejavnosti do podatkov o zdravstvenih delavcih v tej zbirki.

Elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v BPI je informacijska rešitev, ki omogoča poizvedovanje po podatkih iz BPI za aplikacije, ki delujejo v sistemu Online na ZZZS.

V letu 2016 smo izvedli prehod z baze podatkov o izvajalcih (BPI) na novo informacijsko rešitev Register izvajalcev zdravstvene dejavnosti in delavcev v zdravstvu (RIZDDZ), ki je nadgradnja BPI.

Zaradi določenih vsebinskih, strukturnih in oblikovnih sprememb, ki so uvedene v register izvajalcev, je bilo potrebno prilagoditi tudi elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v RIZDDZ.

Bistvena sprememba, ki vpliva na informacijsko rešitev, je zamenjava podatka poklicna skupina delavca, namesto katerega je uveden nov podatek in sicer poklic delavca po seznamu zdravstvenih delavcev in sodelavcev Ministrstva za zdravje.

Za vse uporabnike elektronskega dostopa do podatkov o zdravstvenih delavcih v BPI bo na voljo še nekaj časa rešitev, kakršno uporabljajo oz. je bila v uporabi, saj bomo v prehodnem obdobju zagotavljali najnujnejše pretvorbe podatkov iz registra izvajalcev v BPI.

Vendar pa ni bilo mogoče zagotoviti ažurnosti podatkov za tekoči dan. Podatki za delavca, ki so bili v RIZDDZ vneseni danes, bodo v elektronskem dostopu do BPI na voljo šele naslednji dan.

Za vse nove uporabnike pa je na voljo nova različica.

V prehodnem obdobju bosta na voljo obe informacijski rešitvi:

  1. elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v BPI, glej navodila verzija 1.0, 29. 9. 2014
  2. elektronski dostop do podatkov o zdravstvenih delavcih v RIZDDZ, glej navodila verzija 1.1, 22. 5. 2017

Nova različica omogoča uporabo tako podatka o poklicni skupini (dokler in kjer bo podatek v BPI na voljo) kot tudi podatka o poklicu po seznamu MZ.