Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2

09. 09. 2020
Nacionalni inštitut za javno zdravje je pripravil informacije za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in navodila za preprečevanje njegovega širjenja.

Epidemiološka situacije glede novega koronavirusa v Sloveniji se umirja, zato se je začelo postopno sproščanje sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa. Za varno izvajanje posameznih dejavnosti smo na NIJZ pripravili različna priporočila, ki so dostopna na naslednji povezavi.

 

Razumljivo je, da pojav nove bolezni v javnosti povzroča zmedo, strah, negotovost in občutek nemoči. Kljub temu je pomembno, da pojav novega koronavirusa ne ohromi našega vsakdanjega življenja. 

Delodajalci naj opozorijo oziroma pozovejo delavce, ki so bolni, da ostanejo doma in upoštevajo navodila. Svetuje se opravljanje dela na domu v čim večjem obsegu. Odsvetujejo se nenujna službena potovanja.

Bolezen COVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus, je precej podobna drugim okužbam dihal, kot je npr. gripa. Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Podatki kažejo, da v kar 80 % bolezen poteka blago in jo ljudje prebolijo brez zapletov.

Za preprečevanje okužb dihal, kamor spada tudi okužba z novim koronavirusom, so učinkoviti vsakodnevni higienski ukrepi, ki pa jih je treba dosledno izvajati.

 • Zaposleni, ki zbolijo, naj ostanejo doma.
 • Roke si skrbno umivamo z milom in vodo, še posebej po kihanju in/ali kašljanju.
 • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke z najmanj 60 % etanola.
 • Preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijemo usta in nos z robčkom ali zakašljamo in kihnemo v zgornji del rokava in ne v svojo dlan.
 • Pazimo, da se z rokami ne dotikamo oči, nosu in ust.
 • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
 • Redno čistimo in po potrebi razkužujemo predmete in površine, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, pulti, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.).
 • Poskrbimo za redno zračenje prostorov.
 • Če je mogoče, naj zaposleni vzdržujejo razdaljo 2 m do sodelavcev in strank/uporabnikov.
 • Spodbujajte svoje stranke/uporabnike (npr. z obvestilom na vidnem mestu), naj ne vstopajo v prostore vaše delovne organizacije, če kažejo znake okužbe dihal, razen v izjemnih primerih.
 • Organizirajte delovne procese tako, da se zmanjša število stikov med osebami, npr.: nudenje storitev preko spleta, posamično vstopanje v prostore, telefonsko naročanje. V zaprtih delovnih prostorih naj se hkrati zadržuje čim manjše število ljudi.
 • Upoštevajte dodatna navodila za preprečevanje okužbe, v skladu z oceno tveganja na delovnem mestu in navodili pooblaščenega specialista medicine dela prometa in športa.

Več informacij o novem koronavirusu in preprečevanju širjenja okužb najdete na spletni strani NIJZ. Gradiva, objavljena na spletni strani NIJZ, lahko prenesete na svoje naprave, natisnete ter uporabite za osveščanje zaposlenih v vašem delovnem kolektivu (umivanje rok, higiena kašlja, splošni preventivni ukrepi, obvestila za lekarne, gradiva za zdravstvene delavce itd.).

Kako ukrepamo, če na delovnem mestu zbolimo s simptomi COVID-19?

Če zaposleni na delovnem mestu zboli z znaki akutne okužbe dihal (npr. vročina, kašelj, težko dihanje) naj zapusti delovno mesto in po telefonu pokliče svojega izbranega zdravnika ter se posvetuje glede svojega zdravstvenega stanja.
Kako ravnati v primeru potrditve okužbe COVID-19 pri zaposlenem, si preberite na spletni strani Združenja za medicino dela, prometa in športa na naslednji povezavi.

Kako ravnati v primeru potrditve okužbe COVID-19 pri zaposlenem, si preberite na spletni strani Združenja za medicino dela, prometa in športa na naslednji povezavi.

 

KORISTNE POVEZAVE


Dodatne informacije lahko poiščete tudi na spletni strani Združenja za medicino dela, prometa in športa Anti COVID-19 na naslednji povezavi.