Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila za čiščenje in razkuževanje prostorov izven zdravstvenih ustanov v času preprečevanja širjenja okužbe s SARS-CoV-2

08. 01. 2021
Priporočila so namenjena za čiščenje in razkuževanje prostorov (npr. pisarn, uradov, pošt, trgovin itd.). Razkužujemo vedno čiste površine.

Pred začetkom čiščenja se zaščitimo z ustrezno osebno varovalno opremo (OVO):

  • kirurška maska
  • plastični predpasnik za enkratno uporabo preko delovne obleke (halje)
  • rokavice

Masko in rokavice po potrebi oz. približno na 2 do 3 ure zamenjamo. Pred uporabo in po odstranitvi rokavic in maske si je treba temeljito umiti ali razkužiti roke.

Izjemno pomembno je pravilno nadevanje in snemanje maske, prikaz najdete na naslednji povezavi in na tej povezavi

Prostor najprej dobro prezračimo (najmanj 1 uro), nato površine prostorov očistimo, počakamo, da se površine posušijo in po tem še razkužimo. Pri uporabi čistilnih in razkužilnih sredstev upoštevamo navodila proizvajalca.

  1. ČIŠČENJE

Za čiščenje površin uporabimo vodo in čistilna sredstva, ki jih običajno uporabljamo. Pripomočki in oprema za čiščenje sanitarnih prostorov naj bodo ločeni. Čistimo vedno od najmanj onesnaženih površin proti bolj onesnaženim površinam. Prostor med čiščenjem zračimo (odprta okna).

  1. RAZKUŽEVANJE

Pred razkuževanjem počakamo, da se površine, ki jih bomo razkuževali posušijo. Po čiščenju površine razkužimo z biocidnim proizvodom, ki ima dokazano učinkovitost zoper SARS-CoV-2. Seznam odobrenih razkužil za površine je na voljo v registru biocidnih proizvodov kot vrsta BP »2« na naslednji povezavi.

Razkužilo pripravimo in uporabimo v skladu z navodili proizvajalca. Pri uporabi razkužila, še posebej upoštevamo koncentracijo in kontaktni čas - to je čas, ko mora razkužilo biti v stiku s površino.

V večini primerov so odobrena razkužila že pripravljena za uporabo. Če temu ni tako, pripravimo ustrezno količino raztopine za razkuževanje odvisno od površine, ki jo nameravamo razkužiti. V tem primeru sproti pripravimo svežo raztopino za razkuževanje, ker s tem zagotavljamo njeno učinkovitost. Embalažo koncentriranega razkužila vedno dobro zapremo, da ne pride do izhlapevanja.

Še posebej skrbno razkužimo površine, ki se jih osebe pogosto dotikajo (npr. kljuke, pulti, okenske police, ročaji, držala ograj, stikala, straniščna školjka, potezna vrvica oziroma gumb za splakovanje stranišča, pipe umivalnikov, stene dvigal in majhnih prostorov (npr. za kopirni stroj), tipkovnice, slušalke, svinčniki za souporabo za stranke ipd.).

Vsa razkužila niso primerna za uporabo na vseh površinah, zato vedno preberemo opozorila na etiketi in v navodilih za uporabo.  Na primer za občutljive površine uporabimo razkužilo, ki vsebuje 70 do 85 % etanola, ali druga učinkovita razkužila, ki ne uničujejo površin.

Nekatera razkužila so učinkovita tudi brez predhodnega čiščenja, kar mora biti navedeno na etiketi razkužila.

Razkužila je treba uporabljati previdno in izključno po navodilih proizvajalca. Prostore po razkuževanju in večkrat dnevno temeljito prezračimo, tako se zrak, ki lahko vsebuje virus, oziroma morebitne hlape razkužil, izmenja s svežim in čistim zrakom.  Nepotrebni in pretirani izpostavljenosti razkužilom, kot drugim škodljivim kemikalijam, se je treba izogibati.

   3. RAVNANJE Z ODPADKI

Po končanem čiščenju in razkuževanju osebno varovalno opremo (OVO) pravilno snamemo. OVO ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno uporabo) odložimo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežemo. Vsebine vreč ne tlačimo in se odpadkov po odlaganju v vrečo ne dotikamo. Vrečo nato namestimo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežemo ter je ne odpiramo več. Vrečo hranimo ločeno od ostalih odpadkov vsaj 72 ur, preden jo odložimo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov).