Cepljenje - za strokovno javnost

Navodila izvajalcem cepljenja glede dobre distribucijske prakse

14. 11. 2016
V skladu s Pravilnikom o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil (Uradni list RS, št. 82/15) morajo izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki kupujejo oziroma pridobivajo zdravila za izvajanje programa cepljenja:
  • na Ministrstvo za zdravje posredovati vlogo,
  • za opravljanje dejavnosti dobre distribucijske prakse imeti ustrezna navodila.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) so objavljeni primeri vloge in navodil za delo, ki jih lahko posamezno cepilno mesto prevzame (ali pa tudi ne) in prilagodi svojemu cepilnemu mestu - pri navodilih je navedeno "Cepilna mesta lahko prevzamejo navodilo za delo in ga smiselno prilagodijo". V kolikor cepilno mesto prevzame določen dokument iz spletne strani, ga mora prilagoditi na svoje cepilno mesto, pregledati in odobriti, skrbeti za morebitne nove verzije dokumenta in tudi hraniti originalen dokument v fizični obliki.