Navodila in priporočila za cepljenje

Navodila in priporočila za izvajalce cepljenja
Cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za odrasle in otroke

Namen cepljenja proti pnevmokoknim okužbam je zaščititi otroke do petega leta starosti in osebe s kroničnimi boleznimi in stanji, ki zvečujejo tveganje za invazivni potek pnevmokokne okužbe. 
Priporočila za cepljenje otrok do 5. leta starosti s konjugiranimi cepivi najdete na naslednji povezavi
Priporočila za cepljenje odraslih in otrok starih 5 let in več s konjugiranim in polisaharidnim cepivom najdete na naslednji povezavi
Priporočila za cepljenje in revakcinacijo s polisaharidnim pnevmokoknim cepivom najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za nadaljevanje izvajanja programa cepljenja proti pnevmokoknim okužbam ob zamenjavi 10-valentnega cepiva s 13-valentnim, na naslednji povezavi.

Cepljenje proti gripi v sezoni 2021/22

Gripa predstavlja veliko grožnjo za javno zdravje in ima velik vpliv na obolevnost in umrljivost. Bolezen pri mladih bolnikih brez kroničnih bolezni večinoma poteka kot nekajdnevno vročinsko stanje z respiratorno simptomatiko in bolečinami v mišicah in sklepih. Pri bolnikih s kroničnimi boleznimi, starejših bolnikih, dojenčkih in nosečnicah pa bolezen lahko poteka s težjo klinično sliko s pogostimi zapleti in višjo smrtnostjo.

Več informacij o cepljenju proti gripi je dostopnih v priloženi priponki. 

Navodila za cepljenje bolnikov na trajnem zdravljenju s hemodializo proti hepatitisu B

Od maja 2014 je v Sloveniji na voljo cepivo Fendrix® proti okužbi z virusom hepatitisa B, registrirano za mladostnike, stare 15 let in več, in odrasle, ki imajo ledvično okvaro, vključno z bolniki na trajnem zdravljenju s hemodializo. Osnovno cepljenje s cepivom Fendrix® se opravi s štirimi odmerki po shemi 0, 1, 2, 6 (razmik med prvim in drugim odmerkom cepiva ter med drugim in tretjim odmerkom naj bo 4 tedne, med tretjim in četrtim odmerkom pa 4 mesece). Celoten dokument z navodili je na voljo TUKAJ.

Priporočila za cepljenje oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu proti hepatitisu B

Priporočila so objavljena na naslednji povezavi.

Cepljenje proti hepatitisu A po izpostavljenosti

Vsem osebam, starejšim od enega leta, ki so bile izpostavljene okužbi z virusom hepatitisa A in pred tem niso bile cepljene oziroma bolezni niso prebolele, se priporoča cepljenje.
Priporočila za cepljenje najdete TUKAJ.

Priporočila za cepljenje oseb po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC)

Cepljenje oseb po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC) je priporočljivo, ker se raven protiteles proti boleznim, ki jih preprečujemo s cepljenjem zmanjšuje še več let po presaditvi, če oseba ni ponovno cepljena. Osebe po PKMC so imunsko oslabljene in imajo večje tveganje za okužbe, ki lahko potekajo v težji obliki in z več zapleti, zato je priporočljivo ponovno rutinsko cepljenje teh oseb.

Priporočila za cepljenje oseb po presaditvi krvotvornih matičnih celic (PKMC)

Priporočila za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Priporočila najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za uporabo kombiniranih cepiv izven »registracijskih okvirjev proizvajalcev«* pri otrocih

Priporočilo najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje oseb, ki so pri opravljanju svojega dela izpostavljene možnosti okužbe z virusom hepatitisa B

Priporočilo najdete TUKAJ.

Profilaksa tetanusa po poškodbi

Priporočilo najdete na naslednji povezavi.

PRIPOROČILA ZA CEPLJENJE OTROK PROTI OŠPICAM, MUMPSU, RDEČKAM IN NORICAM S KOMBINIRANIM CEPIVOM

Priporočila najdete na naslednji povezavi.

PRIPOROČILA ZA CEPLJENJE PROTI HERPES ZOSTRU

Priporočila za cepljenje proti herpes zostru najdete na naslednji povezavi.

Priporočila za cepljenje oseb z anatomsko ali funkcionalno asplenijo

Osebe z anatomsko (npr. kirurška odstranitev vranice) ali funkcionalno (npr. anemija srpastih celic) asplenijo imajo večje tveganje za okužbo z bakterijami s kapsulo, posebej s pnevmokoki, meningokoki in hemofilusom influence tip b (Hib).

Priporočila so dosegljiva na naslednji povezavi.

Navodila za preverjanje cepilnega statusa dijakov in študentov, ki opravljajo praktični pouk v zdravstvenih ustanovah

Navodila so namenjena zdravstvenemu osebju, ki bo preverjalo cepilni status dijakov/študentov v zdravstveni ustanovi (npr. ZOBO, SOBO) in so dosegljiva na naslednji povezavi.

Dodatne informacije v obliki vprašanj in odgovorov dobite tukaj.

Priporočila za preverjanje cepilnega statusa otroka ob izdaji potrdila o upravičenosti do udeležbe na zdravstvenem letovanju

Navodila so dostopna na naslednji povezavi.

Priporočilo izvajalcem cepljenja za vabljenje otrok na obvezno cepljenje

Priporočilo je dostopno na naslednji povezavi.

Nacionalne smernice za cepljenje potnikov

Smernice so dosegljive na naslednji povezavi.

Navodila glede preverjanja cepilnega statusa otroka in izdaje zdravniškega potrdila pred vključitvijo otroka v vrtec