Z znanjem do boljšega zdravja

Navodila glede dezinfekcije javnih površin v času širjenja okužbe COVID-19

19. 03. 2020

Dezinfekcije zunanjih javnih površin ne priporočamo. Vsem ljudem svetujemo, da se čim manj dotikajo površin, ki se jih dotika veliko število ljudi in so zaradi tega lahko onesnažene. Učinkovitost dezinfekcije takih površin je vprašljiva, saj so po njej razkužene le za kratek čas zaradi ponovnega dotikanja. Zato svetujemo, da prebivalce intenzivno spodbujate k izvajanju preventivnih ukrepov: ne dotikajmo se oči, nosu in ust; redno si umivajmo roke z milom in vodo ali razkužimo; upoštevamo pravila higiene kašlja; v primeru, da zbolimo, ostanemo doma; izogibajmo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.

Posebno pozornost velja usmeriti na javne površine, ki se jih pogosto dotikamo kot so npr. klopce, bankomati, ograje in ročaji ter kljuke pred vhodi v večstanovanjske zgradbe, zunanji ročaji oz. kljuke na vratih javnih ustanov, ročaji tekočih stopnic v podhodih,  ograje na klančinah ob stopniščih, površine parkomatov v kolikor so v rabi, izposojevalniki in kolesa za izposojo, pasja stranišča…

Priporočamo, da se v lokalnih skupnosti sprejmejo dodatni ukrepi, s katerimi poskušajte zmanjšati zadrževanje večjih skupin na isti lokacij in povečati nadzor ob prepovedi uporabe javnih igrišč in v pričakovanju odloka o omejitvi zbiranja ljudi na javnih površinah.