Z znanjem do boljšega zdravja

Napotki prebivalcem ob požaru v Straži pri Novem Mestu

06. 09. 2018
Dne 5. 9.2018 zvečer smo bili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) obveščeni o požaru v tovarni Novoles (ki ne obratuje več) v Straži pri Novem mestu. Po prejemu obvestila je predstavnica NIJZ opravila terenski ogled.

Podatki Policijske uprave Novo mesto (PU NM) in Civilne zaščite Novo mesto (CZ NM) kažejo, da se je požar pričel okrog 18:50 ure, zagoreli pa naj bi prostori z lakiranimi omarami. Ob prihodu predstavnice NIJZ na prizorišče požara, dima v zraku ni bilo zaznati, požar je bil že omejen in pod nadzorom. Predstavnica NIJZ  je opravila ogled širše okolice požara ter ogled bližnjega vrtca in šole v Vavti vasi, kjer posebnosti ni bilo opaziti. NIJZ se je povezal tudi z Agencijo RS za okolje in prostor ter Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

NIJZ bo še naprej spremljal situacijo na tem območju. Na spletni strani objavljamo tudi splošna preventivna priporočila  za prebivalce.

Priporočila za prebivalce:

  • Ves čas upoštevajte sprotna navodila ekip za reševanje oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.
  • Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.
  • Osebna dekontaminacija: če ste bili izpostavljeni snovem, ki so nastajali pri požaru, odstranite prah in onesnaženo obleko ter jo shranite v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo operite z milom in velikimi količinami vode. Obrišite se in ponovno izperite.
  • Če je vidna kakršnakoli onesnaženost okolja, je najbolje, da se temu področju izognemo, dokler ta območja niso očiščena.
  • Izogibajte se dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. 
  • Uporaba pitne vode - upoštevajte priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode.
  • Priporočamo, da vrtnine in sadje, ki so vidno onesnažene s sajami in bi glede na doseženo stopnjo rasti oz. zrelosti že bili primerni za uporabo, zavržete. Ostale vrtnine in sadje pred zaužitjem  temeljito operite.
  • Če je možno, preprečite raznos onesnaževal (pepela) v neonesnažena območja (npr. menjava obutve, uporaba predpražnika, čiščenje tačk domačih živali).