Sporočila za javnost

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

16. 06. 2016
V skladu s 1. odst. 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) NIJZ objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za :
  • nepremičnino parc. št. 494/4 k.o. 1077-CELJE, pozidano zemljišče v izmeri 97 m2, z ID znakom 1077-494/4-0 (ID6566211), cena 6.651,20 EUR.