Z znanjem do boljšega zdravja

Nakup letalskih kart

Ime javnega naročila

 

NAKUP LETALSKIH KART

 

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

 

75K090919

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

12.11.2019, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, odprti postopek

Zadnji termin za oddajo zahtev po pojasnilih

 

24.10.2019, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila_ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec okvirnega sporazuma

 

P-3_vzorec okvirnega sporazuma.pdf

Specifikacija in ponudba

 

P-5_ specifikacije in ponudba.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki_podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična_izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek_KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Izjava IATA

 

P-12_izjava IATA.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

Popravek obrazca P-5 Tehnične specifikacije in ponudba, 30.9.2019.

 

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 19.9.2019