Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni

22. 01. 2015
Nacionalni program primarne preventive srčno-žilnih bolezni (NPPPSŽB) je sistematični in univerzalno dostopen program primarnega preprečevanja srčno-žilnih bolezni na nacionalni ravni, ki uspešno poteka od leta 2002. Vanj so vključeni vsi moški med 35. in 65. letom ter ženske med 45. in 70. letom starosti.

Namen programa je zgodnje odkrivanje posameznikov, ogroženih za razvoj bolezni srca in žilja, posameznikov z nezdravim življenjskim slogom in dejavniki tveganja za te bolezni, ter ukrepanje, ki vključuje svetovanje in spremembo življenjskega sloga, kar so najbolj učinkoviti pristopi preprečevanja in obvladovanja kroničnih bolezni.
Ključna sestavna dela programa sta izvedba preventivnega pregleda in ocena srčno-žilne ogroženosti ter intervencija. Del programa je tudi nacionalna mreža 61 zdravstvenovzgojnih centrov (ZVC), ki delujejo v zdravstvenih domovih. 
Preventivni pregled pri osebnem zdravniku oziroma v referenčni ambulanti je prvi korak, na katerem je ocenjena ogroženost posameznika za dejavnike tveganja in določena obolenja. Če je potrebno sledi ukrep – obravnava, vključitev v zdravstveno-vzgojne programe (Programi svetovanja za zdravje) za spremembo življenjskega sloga, ki se izvajajo v zdravstvenovzgojnih centrih. Posebej usposobljeni strokovnjaki izvajajo standardizirane in strukturirane programe spreminjanja življenjskega sloga in promocije zdravja za odrasle na področjih zdrave prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti – aktivnega življenjskega sloga, opuščanja kajenja, zmanjšanja tveganega pitja alkohola in podpore pri spoprijemanju z depresijo.
Namen delavnic spreminjanja življenjskega sloga je spodbuditi posameznike (individualni pristop) ali skupine prebivalcev (populacijski pristop), da bi začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje in pridobili potrebna znanja ter izoblikovali pozitivna stališča in vedenjske vzorce za zdrav življenjski slog. 


Programi svetovanja za zdravje: Pridružite se uspešnim in uživajte v zdravju!

Če želite spremeniti svoj življenjski slog, pridobiti bolj zdrave navade in se seznaniti z dejavniki tveganja za razvoj številnih kroničnih bolezni, ki jih prinašajo nezdrave navade, se lahko udeležite brezplačnih delavnic, ki potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih v zdravstvenih domovih.

Delavnice Življenjski slog, Dejavniki tveganja, Preizkus hoje na 2 km in Tehnike sproščanja so kratke delavnice, v katerih dobite osnovne informacije, strokovnjaki pa vas motivirajo za spremembo in vključitev v daljše delavnice. Pred udeležbo v daljših delavnicah pri svojem izbranem osebnem zdravniku opravite še preventivni pregled.

V delavnici Življenjski slog:

 1. spoznate problem srčno-žilnih in drugih kroničnih bolezni;
 2. dobite osnovne informacije o zdravem življenjskem slogu: proces spreminjanja življenjskega sloga, zdravi prehrana, telesna dejavnosti za krepitev zdravja, kajenju, tveganem pitju alkohola;
 3. strokovnjaki vam pomagajo najti motivacijo za spremembo življenjskega sloga in vključitev v preostali del PSZ.

V delavnici Dejavniki tveganja:

 1. spoznate vpliv bioloških dejavnikov tveganja (sladkor v krvi, maščobe v krvi, krvni tlak) na nastanek kroničnih nenalezljivih bolezni;
 2. spoznate povezanost dejavnikov tveganja z vašim življenjskim slogom.

V delavnici Preizkus hoje na 2 kilometra:

 1. si izmerite telesno zmogljivost in čas hoje;
 2. strokovnjaki vam individualno svetujejo o telesni dejavnosti za krepitev zdravja glede na vaše rezultate;
 3. ugotovite in spremljate napredek v lastni telesni zmogljivosti;
 4. dobite informacije o ustreznih vadbenih programih v vašem okolju.

V delavnici Tehnike sproščanja:

 1. spoznate osnovne značilnosti sproščanja ;
 2. osvojite tri različne tehnike sproščanja (dihalne vaje, postopno mišično sproščanje, vizualizacijo pomirjujočega kraja);
 3. spoznate njihove prednosti ter dobite priporočila za izvedbo v domačem okolju.

Po opravljenem preventivnem pregledu se lahko glede na vaša tveganja oziroma navade, ki jih želite spremeniti, vključite v daljše delavnice Zdrava prehranaTelesna dejavnostZdravo hujšanjePodpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Skupinsko ali individualno svetovanje za opuščanje kajenja in individualno svetovanje za opuščanje tveganega pitja alkohola.

V delavnici Zdrava prehrana:

 1. ob pomoči strokovnjaka ocenite lasten način prehranjevanja;
 2. ugotovite odstopanja od priporočil;
 3. načrtujete spremembe in jih uvedete v svoje vsakdanje življenje;
 4. spremenite prehranske navade glede ritma prehranjevanja, načina priprave hrane, uravnoteženosti prehrane, energijskega vnosa.

V delavnici Telesna dejavnost:

 1. osvojite principe varne in učinkovite vadbe;
 2. se naučite —povečati raven telesne dejavnosti;
 3. se naučite, kako vključiti različne elemente in tipe vaj v vsakodnevno življenje;
 4. se —naučite uporabljati merilce srčnega utripa in druge vadbene pripomočke;
 5. —poiščete in premagate ovire za telesno nedejavnost;
 6. —poiščete mehanizme za vzdrževanje redne telesne dejavnosti.

V delavnici Zdravo hujšanje:

 1. boste ocenili svoj življenjski slog in ga spremenili tako, da boste izgubili 5 – 10 % telesne mase;
 2. spremenili prehranske navade;
 3. spremenili gibalne navade;
 4. dobili boste psihično podporo.

V delavnici Podpora pri spoprijemanju z depresijo:

 1. boste spoznali osnovne značilnosti depresije;
 2. boste spoznali vzroke zanjo ter potek in načine zdravljenja;
 3. se boste (skupaj s svojimi svojci) naučili, kaj lahko sami storite za svoje zdravje;
 4. boste lahko spregovorili o svojih težavah, izmenjali izkušnje in se medsebojno podprli.

V delavnici Podpora pri spoprijemanju s tesnobo:

 1. boste spoznali osnovne značilnosti anksioznosti (tesnobe);
 2. boste spoznali vzroke zanjo in načine zdravljenja;
 3. boste pridobili znanja in veščine, s katerimi si boste lahko sami pomagali in izboljšali vaše počutje;
 4. boste lahko spregovorili o svojih težavah, izmenjali izkušnje in se medsebojno podprli.

V delavnici Spoprijemanje s stresom:

 1. boste spoznali osnovne značilnosti doživljanja stresa;
 2. boste spoznali vzroke zanj in načine njegovega obvladovanja;
 3. boste pridobili znanja in veščine, s katerimi si boste lahko sami pomagali in izboljšali svoje počutje (tehnike sproščanja, tehnike preusmerjanja misli in čustev, načrtovanje odziva na stresne situacije, razvijanje čustvenega zavedanja, ipd.)

V delavnici Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja in pri individualnem svetovanju za opuščanje kajenja boste spoznali:

 1. načine zmanjševanja števila pokajenih cigaret,
 2. kako se pripraviti na opuščanje kajenja,
 3. določili prvi dan brez cigarete,
 4. kako nadzorovati telesno težo,
 5. kako premagati stres,
 6. kako ostati nekadilec.

 

Individualno svetovanje za opuščanje tveganega pitja alkohola:

 1. prepoznate tvegano pitje; 
 2. spoznate škodljive vplive alkohola na zdravje; 
 3. dobite pomoč za zmanjšanje tveganega pitja alkohola.