Z znanjem do boljšega zdravja

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ima novo direktorico

07. 03. 2018
S 7. marcem 2018 se začenja štiriletni mandat novi direktorici Nini Pirnat, ki je prevzela funkcijo od dosedanje direktorja prim. prof. dr. Ivana Eržena. Nova direktorica ima dolgoletne delovne izkušnje na različnih področjih javnega zdravja.

Nina Pirnat je leta 1990 zaključila študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani ter nato opravila specializacijo iz epidemiologije in podiplomski študij hospitalne higiene. V času študija je prejela Prešernovo nagrado za raziskovalno delo.

Leta 2002 je postala predstojnica Centra za higieno in zdravstveno ekologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo v Ljubljani, v letu 2004 pa je bila imenovana za svetovalko direktorja na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Pozneje je na inštitutu vodila enoto za nabavo in distribucijo zdravil, ki zagotavlja preskrbo z vsemi cepivi in antimalariki v Sloveniji. V času predsedovanja Slovenije EU je opravljala funkcijo v. d. direktorice inštituta za varovanje zdravja. Od leta 2014 je na Ministrstvu za zdravje RS opravljala funkcijo državne sekretarke, v letu 2017 pa se je zaposlila na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) kot direktorica na področju pravic in medicinskih pripomočkov.

Ob prevzemu funkcije ja nova direktorica Nina Pirnat povedala:

"Na področju javnega zdravja delam več kot 25 let. Za vodenje inštituta bom uporabila vse znanje, izkušnje in tudi povezave, ki sem jih pridobila. Z lastnim delom in vzgledom se bom trudila prispevati k ugledu inštituta. Menim, da bomo z motiviranimi strokovnjaki in dobro vodstveno ekipo udejanili našo vizijo in maksimalno delovali v korist zdravja prebivalstva. Naši strokovnjaki neposredno sodelujejo z deležniki v lokalnem okolju, nudijo podporo tako izvajalcem zdravstvenega varstva, kot prebivalstvu, in tako bistveno prispevajo k dostopnosti, učinkovitosti in kakovosti izvajanja nacionalnih programov. Inštitut vidim kot mesto, ki združuje vse, za zdravstvo pomembne deležnike; raziskovalce in oblikovalce politik; različne resorje in predstavnike civilne družbe."

Naša vizija:

  • Inštitut je ugleden, mednarodno prepoznan, inštitut, ki pomembno vpliva na zdravje prebivalcev.
  • Inštitutu zaupajo politiki in odločevalci.
  • Inštitut združuje vse deležnike v zdravstvu.
  • Inštitut ključno vpliva na razvoj in prispeva k uspešnosti sistema zdravstvenega varstva v Sloveniji.
  • Inštitut ima ključno vlogo v programih in projektih za krepitev in varovanje zdravja.
  • Inštitut je pomembna raziskovalna in učna ustanova.
  • Inštitut ponuja zaposlitev v spodbudnem in prijetnem delovnem okolju.