Duševno zdravje

Na Celjskem tri psihološke svetovalnice iz projekta MOČ

12. 06. 2015
V okviru javnozdravstvenega projekta MOČ (Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom), ki ga vodijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in je financiran iz virov programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, delujejo v celjski regiji tri psihološke svetovalnice.

Že obstoječi svetovalnici za prvo psihološko pomoč Tu smo zate v Celju sta se na Celjskem pridružili še dve novi, in sicer v Laškem in Sevnici. V celotni mreži psiholoških svetovalnic projekta MOČ sedaj deluje na različnih koncih Slovenije devet svetovalnic, v katerih lahko posamezniki, pari ali družine pridobijo brezplačno strokovno oporo pri razreševanju najrazličnejših stisk. 

Za obisk strokovnjaka v psihološki svetovalnici uporabniki ne potrebujejo napotnice, čakalne dobe so kratke. Svetovanje je namenjeno odraslim, starejšim od 18 let. Za svetovalni pogovor v Celju in Laškem se lahko zainteresirani naročijo od 8. do 15. ure na telefonski številki 031 778 772, za svetovalni pogovor v Sevnici pa se lahko naročijo od 8. do 20. ure na telefonski številki 031 704 707. Celjska svetovalnica deluje že od leta 2010 na Ipavčevi 18, v prostorih današnjega Nacionalnega inštituta za javno zdravje (nekdanjega Zavoda za zdravstveno varstvo Celje). Delovni čas svetovalnice je od ponedeljka do četrtka, od 15. do 18. ure.  V Laškem je svetovalnica odprta od začetka aprila letos in ima prostore v pritličju stavbe Občine Laško, na Mestni ulici 2. Svetovalnica deluje enkrat na teden, ob četrtkih, po tri ure, in sicer od 15. do 18. ure ali od 16. do 19. ure. Psihološka svetovalnica v Sevnici je začela z delom v začetku junija letos v prostorih Zdravstvenega doma Sevnica, na Trgu svobode 14. Odprta je dva dni v tednu (ponedeljek, torek ali četrtek), od 14. od 17. ure.

Psihološko svetovanje izvajajo usposobljeni svetovalci, ki so vključeni v redno supervizijo. Pogovor s strokovnjakom se odvija v zaupnem in prijetnem okolju in traja od 45 do 60 minut. Svetovanje posamezniku, paru ali družini poteka kot strokovna obravnava psihičnih težav s psihološkimi metodami, ki lahko omogočijo izboljšanje psihičnega stanja, notranjega doživljanja, samopodobe in vedenja. Svetovalec in klient že v začetku procesa jasno opredelita problem in skupaj zastavita cilje svetovanja. Izkušnje iz že obstoječih svetovalnic v Ljubljani, Celju in Kranju kažejo, da se posamezniki, pari in družine odločijo poiskati strokovno pomoč tedaj, ko čustvenih stisk več ne zmorejo ali ne znajo reševati sami. Skoraj polovica klientov prihaja v svetovalnice zaradi težav v partnerskih ali družinskih odnosih. Pogosto pridejo tudi zaradi ločitve ali smrti bližnjega. V psihološki svetovalnici je torej smiselno poiskati strokovno pomoč v najrazličnejših težavah, kot so:

 • stiske v družini in partnerskih odnosih (izzivi starševstva in vzgoje, težave v partnerstvu, ločitev …);
 • stiske ob življenjskih preizkušnjah in krizah (izguba službe, neuspeh pri študiju, izguba bližnjega, odhod otrok, upokojitev …);
 • čustvene stiske (hude skrbi in strahovi, jeza, otožnost, pretirana žalost, občutek praznine, tesnobnost, depresivnost …);
 • izgubljanje življenjskega smisla;
 • razmišljanje o samomoru;
 • težave z odvisnostmi;
 • spoprijemanje s hudo telesno boleznijo, z invalidnostjo;
 • druge stiske, ki jim posamezniki in družine niso kos.

Svetovalec lahko posameznika v stiski podpre pri pozitivnem osebnostnem razvoju in izboljšanju kakovosti njegovega vsakdanjega življenja. V svetovalnem procesu klient osvaja nove veščine, ki mu bodo olajšale reševanje problemov in spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami. »V izvornem pomenu se beseda svetovanje res nanaša na dajanje nasvetov in napotkov, vendar pa se pomen svetovanja kot strokovnega izraza nanaša na podpiranje človeka v iskanju njegovih lastnih rešitev, brez dajanja konkretnih nasvetov. Kadar bo klient, denimo, vprašal svetovalca, ali naj zamenja službo ali na primer zapusti partnerja, ga bo svetovalec skušal usmerjati v raziskovanje njegovih lastnih možnosti in ovir, kar lahko človeku pomaga, da bo bolje razumel lastno situacijo in lažje sprejel potrebne odločitve,« je povedala Mojca Vatovec, vodja psiholoških svetovalnic Posvet – Tu smo zate.

Nove svetovalnice v projektu MOČ so nastale na podlagi preizkušenega in uveljavljenega delovnega koncepta Centra za psihološko svetovanje Posvet (svetovalnici v Ljubljani in Kranju) in Svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate iz Celja. »S širitvijo mreže psihološke pomoči dvigujemo dostopnost do storitev na področju izboljševanja duševnega zdravja. Program deluje preventivno in se z delom v svetovalnicah usmerja tudi v preprečevanje samomorilnega vedenja, v varovanje duševnega zdravja posameznika, družine in družbe,« je pojasnila Nuša Konec Juričič, vodja svetovalnice za prvo psihološko pomoč Tu smo zate v Celju in svetovalnice v Laškem. Psihološka pomoč je s širitvijo mreže svetovalnic postala dostopnejša za ranljive skupine. Kot je povedala vodja projekta MOČ doc. dr. Saška Roškar, celoten projekt poleg širitve mreže svetovalnic vključuje tudi izobraževanja strokovnjakov iz zdravstvenih domov in centrov za socialno delo ter policistov, da bi pridobili še dodatna znanja in informacije za zgodnje prepoznavanje in pomoč osebam, ki trpijo zaradi depresije ali so samomorilno ogroženi.


Dodatne informacije:

 • Nuša Konec Juričič, namestnica vodje projekta MOČ, tel: 03 42 51 202, e-pošta: nusa.konec-juricic@nijz.si
 • Mojca Vatovec, vodja psiholoških svetovalnic Posvet – Tu smo zate, tel: 031 704 707, e-pošta: info@posvet.org
 • doc. dr. Saška Roškar, vodja projekta MOČ, tel: 012441403, e-pošta: saska.roskar@nijz.si

www.nijz.si, www.nijz.si/mocYouTube NIJZ, www.posvet.org

Služba za komuniciranje
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Trubarjeva 2, SI-1000 Ljubljana
Telefon: 01 2441 494, 01 2441 572, pr@nijz.si