Z znanjem do boljšega zdravja

Multimodalnost za trajnostni življenski slog

01. 10. 2018
19.9.2018 so v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM), kjer Mestna občina Ljubljana sodeluje v najbolj razširjeni kampaniji za spodbujanje trajnostne mobilnosti, učenci šestih in sedmih razredov Ljubljanske regije v spremstvu učiteljev prikolesarili do naše izobraževalne info točke na Trgu osvobodilne fronte.

Priprave na kolesarski  izobraževalni krog so nam sodelavkam  NIJZ OE Ljubljana predstavljale izziv in obenem krepile čut o odgovornosti, ki jo kot predstavniki institucije, ki soustvarja politiko oblikovanja, sprejemanja, izvajanja ukrepov, strategij in programov promoviranja zdravega življenskega sloga imamo.

Zgodbe na videz brezskrbnega vsakdana otrok so kar vrele na plano in besede so skozi odgovore na zastavljena jim vprašanja v obliki kviza o zdravem življenskem slogu dobivale vedno večji pomen.

Z zavedanjem, da razsežnost današnjega družbenega razvoja, prinaša drugačne potrebe po znanju in načinih učenja, da se učimo povsod in kadarkoli, smo izkoristile neinstitucionalnost okolja. S konceptom osredotočenosti k otrokom in učiteljem, smo vsebine svetovanja za zdrav življenski slog prilagodile ciljnima skupinama. Naklonjenost sončnega dopoldneva je pripomogla, da je v ospredje prišla tudi tematika o učinkih izpostavljenosti soncu. S promocijskim gradivom smo pritegnili pozornost učiteljev za preventivne presejalne programe ter delavnice v zdravstvenih domovih v Zdravstveno vzgojih centrih ter jih motivirali, da širijo glas za promocijo trajnostnega načina življanja, ki bo prispeval h kvaliteti življenja in dela.

Kljub omejenosti s časom, smo 23 skupin otrok, učiteljev in naključnih mimoidočih opremili za »spopad« s trendom vsakdana. Osredotočili smo se na to, da bo vsak skušal in znal poiskati informacijo, ki jo trenutno potrebuje, jo znal shraniti za namen priklica, ko jo bo potreboval. Nenazadnje se učimo za različne potrebe in vloge, ki jih imamo.

Polni energije in z zanimanjem, usmerjenim v rezultat, smo se praktično vsi udeleženci preizkusili v testu ravnotežja ter gibljivosti. Nemalokdo je bil presenečen sam nad sabo.

Ker vemo, da ima ozaveščanje otrok pozitivne, širše vplive, so svoje poslanstvo za prenos znanj, ki jih imajo tako s področja prehrane, zdravih gibalnih navad, spanja in o pomenu druženja ter razbremenitev, otroci vzeli zelo zares in odgovorno.

Prepričani smo, da na ta način skupen, pozitiven rezultat dela s premišljenimi in načrtovanimi ukrepi tako vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale in lokalnih skupin za podporo zdravemu življenskemu slogu ne more izostati.

Četudi izven konteksta, ne morem mimo omembe upokojenega šoferja, gospoda Izidorja Smrtnika iz Združenja šoferjev, ki je bil pomemben del konteksta dogodka na naši info točki.