Sporočila za javnost

Mreža ambasadorjev programa Svit se širi tudi na Celjskem

09. 01. 2015
Celjska regija je dobila novo ambasadorko nacionalnega preventivnega programa Svit. Stanislava Drobnak iz Šmarja pri Jelšah je podpisala zavezo, da bo podpirala program Svit in uresničevanje njegovih ciljev ter pomagala širiti zavedanje o bremenu raka na debelem črevesu in danki.

Ambasadorka bo ljudi spodbujala k dejavni udeležbi v presejalnem programu in k skrbi za lastno zdravje. Na Svitovi čajanki, ki jo je Nacionalni inštitut za javno zdravje organiziral konec minulega leta v Ljubljani, so posameznikom podelili tudi priznanja za prizadevno delo v programu Svit. Iz celjske regije sta priznanji prejela Renata Šibli, predstojnica Oddelka za bolezni prebavil v Splošni bolnišnici Celje, in Franjo Debelak, župan občine Bistrica ob Sotli.

Po podatkih koordinatorice programa Svit v celjski regiji Tatjane Škornik Tovornik je odzivnost vabljenih v programu Svit na Celjskem na ravni državnega povprečja, želeli pa bi jo še izboljšati. V celjski enoti Nacionalnega inštituta za javno zdravje so v letu 2014 aktivno pristopili k razširjanju informacij in znanj, ki lahko ljudem pripomorejo k zgodnjemu in pravočasnemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. Tako so na Celjskem v preteklem letu v sodelovanju z zdravstveno-vzgojnimi centri izvedli dvanajst večjih preventivnih dogodkov, na katerih so za nazornejše posredovanje informacij uporabili napihljivi model debelega črevesa. V številnih krajih iz te regije (Celje, Brežice, Radeče, Mozirje, Sevnica, Vitanje, Šentjur, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Rogaška Slatina in Žalec) se je skozi učni napihljivi model debelega črevesa v spremstvu zdravstvenih strokovnjakov sprehodilo več tisoč ljudi. Promocijske aktivnosti so usmerjene v cilj, da se vabljeni v program Svit (to so ženske in moški, stari od 50 do 69 let) vabilu odzovejo. Če raka na debelem črevesu in danki odkrijemo zgodaj, je ozdravljiv. Lahko ga celo povsem preprečimo, če odkrijemo že predrakave spremembe (polipe) in jih odstranimo.