Projekti

MOČ

PREDSTAVITEV

IME: MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom: Širitev mreže svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja

KRAJŠE IME:  MOČ

NOSILNA ORGANIZACIJA: Nacionalni inštitut za javno zdravje

PARTNERJI: Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora – POSVET, OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja.

VODJA PROJEKTA: doc. dr. Saška Roškar, NIJZ, telefon: 00386 1 2441 403

NAMESTNICA VODJE PROJEKTA: Nuša Konec Juričič, NIJZ, telefon: 03 42 51 202

PREDSTAVNIK PARTNERJA: Mojca Vatovec, Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje POSVET, telefon: 041 388 892

PREDSTAVNIK PARTNERJA: Prof. dr. Diego De Leo, asist. dr. Vita Poštuvan, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora, telefon: 05/611-75-91

PREDSTAVNIK PARTNERJA: mag. Bogdan Dobnik, OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, telefon: 031 331 877

TRAJANJE: Od februarja 2015 do aprila 2016

FINANCIRANJE: Norveški finančni mehanizem, Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

 

 

O PROJEKTU

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Splošni cilj projekta  MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM je izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani inKranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.

Specifični cilji projekta so:

  • v osrednji, savinjski, koroški in posavski regiji povečati število strokovnjakov na primarnem zdravstvenem nivoju in izven njega, ki so usposobljenih za prepoznavo duševnih stik in samomorilnega vedenja,
  • v navedenih treh regijah nadgraditi obstoječe psihološke svetovalnice (Ljubljana, Celje, Kranj), v štirih pa razviti nove psihološke svetovalnice za odrasle v duševni stiski.

Ciljne skupine, katerim so/bodo namenjene storitve projekta so:

  • strokovnjaki na primarnem zdravstvenem nivoju in drugi strokovnjaki, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami in posamezniki, ter
  • odrasli v duševni stiski.

Učinki projekta MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM:

  • večja usposobljenost na področju duševnega zdravja strokovnjakov v primarnem zdravstvenem varstvu in izven,
  • izboljšana lokalna zmogljivosti na področju duševnega zdravja.

S projektom želimo doseči ključne rezultate:

  • vključenost vsaj 100 strokovnjakov v izobraževalni program prepoznave duševnih stisk in samomorilnosti,
  • vzpostaviti vsaj 4 nove in 3 nadgrajene psihološke svetovalnice za pomoč v duševni stiski.

Projekt je finančno podprt s strani programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partnerji pa sodelujejo Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora – POSVET ter OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja.

Projekt MOČ - Pomoč ljudem, znanje strokovnjakov vključuje naslednje delovne sklope (v nadaljevanju DS):

DS 1: Upravljanje in koordinacija
DS  2: Informiranje in obveščanje
DS 3: Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake
DS 4: Dopolnitev obstoječih svetovalnic z novimi storitvami in postavitev novih svetovalnic za odrasel v stiski
DS 5: Ozaveščanje
DS 6: Evalvacija