Z znanjem do boljšega zdravja

Mobilna aplikacija #OstaniZdrav v novi podobi

04. 10. 2022
Aplikacija #OstaniZdrav je v novo študijsko leto zakorakala v novi podobi. Spodbujamo predvsem višje in visokošolske zavode ter izvajalce izobraževanja odraslih, da ima vsaka predavalnica ali drug prostor, kjer se študentje/obiskovalci/zaposleni zadržujejo dlje časa, svojo QR kodo. Na ta način smo anonimno obveščeni o tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med uporabniki aplikacije, ki so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji.

Aplikacija #OstaniZdrav je namenjena beleženju stikov med osebami, ki imajo nameščeno aplikacijo. Z aplikacijo so uporabniki anonimen način opozorjeni, da so bili izpostavljeni rizičnemu stiku. To opozorilo uporabnika obvesti, da je njegovo tveganje za okužbo povečano in ga spodbudi k še bolj odgovornemu ravnanju.

 

»Check-in« z #OstaniZdrav

»Check-in« je funkcionalnost aplikacije #OstaniZdrav, ki omogoča anonimno obveščanje o tveganem stiku z osebo z okužbo z virusom SARS-CoV-2 med uporabniki aplikacije, ki so bili ob istem času na skupnem dogodku ali lokaciji. V primeru okužbe s SARS-CoV-2 uporabnik v aplikacijo vnese kodo TAN in s tem obvesti druge uporabnike aplikacije, ki so bili z njim v stiku, kot do sedaj. Poleg tega obvesti tudi uporabnike, ki so bili z njim na istem dogodku/v  skupnem prostoru istočasno ali do 30 min pozneje in so ob vstopu skenirali QR kodo. QR koda se lahko ustvari za vsak dogodek posebej.

 

Prikaz QR kode na vidnem mestu

Priporočamo, da ima v višjih in visokošolskih zavodih ter pri izvajanju izobraževanja odraslih vsaka predavalnica ali drug prostor, kjer se študentje/obiskovalci/zaposleni zadržujejo dlje časa, svojo QR kodo. QR koda naj bo objavljena na vidnem mestu, npr. ob vhodu ali projicirana na tablo pred začetkom predavanja oz. uporabnikom omogoča, da jo skenirajo s pomočjo aplikacije v mobilnem telefonu.

Lahko pa jo predavatelj tudi objavi. Svetujemo, da kode zamenjate vsak teden, da ne pride do morebitnih zlorab.

»Check-in«
Vsak študent/obiskovalec/zaposlen, ki pride v predavalnico ali drug prostor, pred vhodom skenira objavljeno QR kodo preko aplikacije #OstaniZdrav, ki jo ima nameščeno na pametnem telefonu. Za branje uporabi funkcijo »Check-in«. Obisk dogodka ali lokacije se avtomatsko zaključi po času, ki je napisan v polju »Običajen obisk«. Če študent odide predčasno, si lahko sam ponastavi konec s klikom
na Odjavi se.

Navodila za ustvarjanje in uporabljanje QR kod najdete na naslednji povezavi.

Več o aplikaciji pa lahko najdete na naslednji povezavi.

Zdravje je skrb za vse.