Z znanjem do boljšega zdravja

Miklavževanje malo drugače

18. 12. 2018
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota je našo enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje povabila na redno letno srečanje društva v obliki Miklavževanja. Srečanje so želeli letos izvesti malo drugače in vanj umestiti tematiko zdravega življenjskega sloga, saj je mesec december mesec obdarovanj in razvajanj različnih oblik.

Frontalni del srečanja smo prilagodili ciljni skupini in nismo izvedli predavanja, ampak pogovor na tematiko zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na dejavnikih tveganja na zdravje, pri čemer smo se posebej osredotočili na alkohol kot dejavnik tveganja, ter predstavili trenutno potekajoč projekt SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do alkohola in izpostavili problematiko čezmernega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.  Predstavnica Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Murska Sobota je udeleženim predstavila delavnice, ki jih Center ponuja in jih povabila k udeležbi. Sodelavke NIJZ OE Murska Sobota pa so merile krvni tlak in visceralno maščobo.

Odziv udeležencev Miklavževanja je bil več kot odličen. Imeli so ogromno vprašanj in se čisto vsi udeležili meritve dejavnikov tveganja za zdravja. Obiskal nas je pa seveda tudi Miklavž.