Z znanjem do boljšega zdravja

Mežiška dolina v gibanju - športno druženje na otroškem igrišču

27. 10. 2017
Ravne na Koroškem, 23.10.2017 – Pod okriljem projekta za izvajanje Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Mežiške doline 2014 – 2020 (Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja/MKGP) smo sodelavci Območne enote Ravne Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z občinami, v letošnjem letu izpeljali aktivnosti na temo Mežiška dolina v gibanju.

Z občinami Ravne na Koroškem, Prevalje in Črna na Koroškem smo sodelovali pri aktivnem pristopu za ohranjanje, krepitev in izboljšanje zdravega načina življenja – možnostih koriščenja lokalnega okolja za gibanje na prostem in zdravega preživljanja prostega časa.

V okviru projekta so občine na posameznih lokacijah ob obstoječih otroških igralih postavila nova zunanja orodja – fitnes naprave na prostem, tako da je omogočeno hkratno gibanje za otroka in starša na primernih igralih/orodjih. Te oblike gibanja so vsem dostopne in brezplačne.

Otroci imajo najraje dejavnosti, v katerih sodelujejo starši. Na ta način tudi nedejavnega otroka spodbudimo k aktivnosti. Ne pozabimo, da zgodnje pozitivne izkušnje s fizično aktivnostjo v otroštvu povečujejo verjetnost za ohranjanje fizično aktivnega življenjskega sloga. Prijetno vzdušje pri igri, po možnosti v zunanjem okolju – v naravi bomo lahko dosegli, kadar bomo otroke postopoma pripravljali na večje izzive in jih za trud in dosežke tudi pohvalili.

Otroci naj bodo aktivni preko igre, s tem pridobijo neprecenljive gibalne izkušnje, kar  je pomembno za njegov optimalen gibalni in celostni razvoj. S hojo, tekom ali »poganjačem« do otroškega igrišča otrok osvaja temeljne gibalne vzorce. Z dodatno igro na igralih pa lahko krepi ostale temeljne vzorce kot so lazenje, plazenje, plezanje, nošenje, metanje, visenje, itd. Z na novo postavitev dodatnih orodij oz. »fitnes na prostem« pa bodo ob otrokovi igri lahko aktivni tudi odrasli. Namen dodatnih postavitev je tudi v tem, da spodbujamo zdravju prijazno telesno dejavnost, vsakodnevno gibanje, prilagojeno zmožnostim udeleženca. Naprave so namenjene izvajanju različnih telesnih vaj, opremljene z navodili za izvajanje posameznih vaj, prostor je opremljen tudi s pitnikom, saj je pri telesni dejavnosti izrednega pomena uživanje tekočine, predvsem vode.

Lokalna okolja lahko spodbujajo telesno dejavnost.

Namen delavnic po posameznih občinah je bil predstaviti zdrav življenjski slog v smislu redne telesne dejavnosti s prikazom konkretnih vaj na orodjih/ telovadnih napravah na prostem za izvajanje telesne aktivnosti/krepitev telesa (psihične in fizične in hkratni igri otrok na drugih igralih. Ob tem spodbujamo istočasne aktivnosti tako za otroke kot za starše, vendar na različnih napravah/igralih. S tem krepimo gibalne navade.

V lokalnih okoljih si vedno bolj prizadevajo k ureditvi večjega števila rekreativnih površin. Poiščimo in uporabljajmo te površine v okolici svojega bivanja, saj takšno pozitivno okolje spodbuja telesno aktivnost pri osebah, ki do sedaj niso bile redno telesno dejavne kot tudi pri tistih, ki so že telesno dejavni.

 Za aktivno življenje vseh generacij je poskrbljeno v prijetnem okolju, naravi. Izkoristimo dan za gibanje, naredimo nekaj zase, za svoje zdravje in počutje. Orodja nam to omogočajo.