Z znanjem do boljšega zdravja

Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

V delovnem sklopu psihični, družbeni in kulturni dejavniki, povezani z reproduktivnim zdravjem, izvajamo raziskavo o sodobni obporodni zdravstveni skrbi in razvijamo teoretske podlage za krepitev in promocijo celostnega zdravja vseh družinskih članov v obporodnem obdobju, oblikujemo pristope in priporočila.

Naziv programa: Metabolni in prirojeni dejavniki reproduktivnega zdravja, porod III

Trajanje programa: 1.1.2014 – 31.12.2019

Nosilec: UKC Ljubljana

Sodelujoči: NIJZ, Ljubljana in Fakulteta za računalništvo, ULJ

Program financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS.

Pregled vsebin: Presejalni testi za odkrivanje zapletov v nosečnosti; vpliv kemičnih in biokemičnih dejavnikov na reproduktivno zdravje, specifični vidiki zdravja žensk v reproduktivnem obdobju, prirojeni vzroki motenj menstruacijskega ciklusa, prezgodnji porod, specifični vidiki poroda; psihični, družbeni in kulturni dejavniki, povezani z reproduktivnim zdravjem.

Posebej se posvečamo temam, kot so spolna zloraba, fiziološki porod, izvorno zdravje, babištvo. Pripravljamo znanstveno publikacijo o zgodnjem obdobju materinstva in okoliščinah, v katerih se oblikuje, z delovnim naslovom Ljubeče telo.

Izbrani že objavljeni prispevki:

DRGLIN, Zalka. Sodobno babištvo onstran meja : globalno, kulturno specifično in individualizirano = Modern midwifery beyond the borders : global, culturally specific and individualized. V: PETROČNIK, Petra (ur.), JUG DOŠLER, Anita (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceedings of scientific papers with peer review. V Ljubljani: Zdravstvena fakulteta = Ljubljana: Faculty of Health Sciences, 2015, str. 52-61. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/Babistvo.pdf. [COBISS.SI-ID 3369445]

DRGLIN, Zalka. Female sexuality and medicine - sexualisation of everyday life, desexualisation of childbirth. V: MIVŠEK, Ana Polona (ur.). Sexology in midwifery. Rijeka: InTech, 2015, str. 143-163. http://www.intechopen. com/books/sexology-in-midwifery/female-sexuality-and-medicine-sexualisation-of-everyday-life-desexualisation-of-childbirth, doi: 10.5772/60124. [COBISS.SI-ID 3369189]

DRGLIN, Zalka. Women in the focus : contemporary birth design through the eyes of the resercher. V: ATEVA, Elena (ur.). Conference papers. Zagreb: RODA - Roditelji u akciji, 2015, str. 47-51. [COBISS.SI-ID 3433957]

DRGLIN, Zalka. Midwives wanted! - really? Journey to the essence of the profession. V: Preporod 2014 = sažeci predavanja. Zagreb: RODA - Roditelji u akciji, 2014. [COBISS.SI-ID 3112421]

DRGLIN, Zalka. How to research contemporary birth practices : women in the focus. V: Human rights in childbirth Eastern Europe = Ljudska prava u porodu u Istočnoj Europi : Zagreb, 16-17 April 2015 : program guide. Zagreb: RODA - Roditelji u akciji, 2015, str. 15. [COBISS.SI-ID 3345125]