Z znanjem do boljšega zdravja

Mesec preprečevanja zasvojenosti 2014

31. 10. 2014
V Sloveniji je mesec november čas, ko želimo z bolj koncentriranimi aktivnostmi osveščati javnost o zasvojenosti, spodbujati k dialogu in reševanju perečih problemov ter poudariti pomen preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti. Pri tem želimo upoštevati širši koncept zasvojenosti, ki se ne osredotoča le na zasvojenost s psihoaktivnimi substancami (npr. alkohol, tobak, zdravila, prepovedane droge), ampak tudi na zasvojenosti, povezane z vedenjem (npr. igre na srečo, motnje prehranjevanja, zasvojenost z računalnikom, delom, …).

Slovenija letos obeležuje preventivni mesec že 14. leto. Slogan letošnjega meseca je “PREVENTIVA + ZDRAVLJENJE + REHABILITACIJA = 3 x poMOČ 
V ZNANJU IN POVEZOVANJU JE MOČ”

Sporočilo poudarja pomen tako preventive kot tudi pomen zdravljenja in rehabilitacije. Uspešen odziv na problematiko, povezano z drogami namreč zahteva sodelovanje, uravnotežen in celovit pristop.

Kot vsako leto tudi letos vabimo izvajalce z vseh nivojev dela na področju tveganih vedenj in zasvojenosti, da se nam pridružite pri obeležitvi preventivnega meseca in preko različnih aktivnostih, z veliko mero družbene in osebne odgovornosti, vplivate na ozaveščenost javnosti in zavezanost k delovanju na področju preprečevanja in zmanjševanja zasvojenosti. Konference, seminarji in druge oblike izobraževanja in sodelovanja so možnosti za učenje drug od drugega in dvig strokovnih kompetenc.

 

AKTIVNOSTI PO SLOVENIJI

1. JZ Center za mlade Domžale

Center za mlade Domžale bo pripravil predavanje dr. Zdenke Čebašek-Travnik, dr. med, z naslovom Raba substanc in duševno zdravje mladih. Predavanje bo potekalo v prostorih centra na Ljubljanski 58 v sredo, 12. novembra 2014, ob 18. uri.

Na predavanju bomo iskali vzroke, zakaj se mladi odločajo za rabo psihoaktivnih snovi, katere te snovi so in kaj jim pomenijo ter kakšen vpliv imajo na odnos mladih do teh snovi njihovi sovrstniki, starši in učitelji.

Dr. Čebašek-Travnikova, dr. med, je po izobrazbi zdravnica, specialistka psihiatrije, ki se je po končani specializaciji izpopolnjevala na področju zdravljenja bolezni odvisnosti, psihoterapije, družinske terapije in sodnega izvedenstva. Javnosti je bolj znana kot nekdanja varuhinja človekovih pravic. Po končanem mandatu se je znova podala v strokovne vode. Zaposlena je na Psihiatrični kliniki v Ljubljani, hkrati pa predava Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, Visoki zdravstveni šoli v Celju in Visoki šoli za zdravstvene vede v Slovenj Gradcu.

Predavanje bo potekalo v okviru preventivnih dejavnosti za boj proti odvisnosti, ki jih Center za mlade Domžale organizira kot koordinator lokalne akcijske skupine (LAS).

Za več informacij o dogodku in drugih aktivnostih LAS-a se obrnite na Klavdijo Štajdohar (info@czm-domzale.si, 01/722-66-00 in 040/255-568).

2. OŠ Rodica, Domžale

Na OŠ Rodica bodo izvedli naravoslovni dan za devetošolce. Delavnice preventive rizičnega vedenja (droge, alkohol, spolnost,...) bo vodila šolska psihologinja Irena Jeretina v sodelovanju z dipl. med. sestro ZD Domžale Nušo Cerar ter kriminalistom Alešem Bartolom. Delavnice bodo potekale v ponedeljek, 1. 12. 2014.

3. OŠ Franceta Prešerna Maribor

  • Na šoli bodo v mesecu novembru organizirali naslednje aktivnosti:
  • 6. 11. 2014, ob 18.00: Kemične in nekemične odvisnosti, starševski večer v prostorih OŠ, predavatelj: Stanislav Ivanuša; namenjeno staršem od 1. do 9. razreda;
  • 7. 11. 2014, od 8.20 do 9.05: Tematska razredna ura na temo različnih odvisnosti; izvajalci razredniki, šolska svetovalna služba; učenci od 1. do 9. razreda;
  • 18. 11. 2014: O2 za vsakega; delavnice o negativnih učinkih kajenja; izvajalci prostovoljci Brez izgovora Slovenija; za učence 7. razredov;
  • 18. 11. 2014: Kaj pa če .....NE, delavnice o alkoholu in vrstniškem pritisku; izvajalci prostovoljci Brez izgovora Slovenija; za učence 9. razredov.

4. Ministrstvo za zdravje RS, Direktorat za javno zdravje

Od 21. do 28. novembra 2014 bo potekal Evropski teden testiranja na HIV z namenom širiti zavedanje o pomenu povečanja obsega testiranja pri skupinah z večjim tveganjem za okužbo s HIV z namenom zgodnejšega odkrivanja in zdravljenja. Informacije o aktivnostih bodo dostopne na spletni strani www.stop-aids.si

5. OŠ Spodnja Šiška, Ljubljana

V mesecu novembru bodo z namenom preventive na OŠ Spodnja Šiška organizirali šolo za starše, ki jo bo izvedel dr. Bogdan Polajner v četrtek, 20.11.2014, z naslovom: Kako starši z odnosi vplivamo na zdrav razvoj (čustvovanja, vedenja) otrok?

6. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje zasvojenosti v Občini Jesenice

LAS Jesenice je vsako leto zelo aktiven in v mesecu novembru pripravijo številne preventivne aktivnosti, ki jih lahko najdete na naslednji povezavi.

7. Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, policija, šole in vrtci

11.11.2014 (na Martinovo) bomo v sodelovanju s šolami, vrtci in policijskimi postajami izpeljali preventivno akcijo "Otroci za varnost v prometu". Cilj akcije je senzibilizacija različnih javnosti za problematiko alkohola v prometu.

8. NIJZ OE Kranj

NIJZ OE Kranj bo sodelovala v oddaji Doktor Petek - Radio Triglav Jesenice, na temo Problematika alkohola, s poudarkom na posledicah pitja alkohola v nosečnosti (mag. Marjetka Hovnik - Keršmanc).

9. NIJZ OE Ravne na Koroškem

NIJZ OE Ravne na Koroškem bo v mesecu novembru izvajala aktivnosti v okviru projekta Preprečevanje zasvojenosti v Občini Ravne (delavnice za učence šestih razredov ravenskih osnovnih šol). Osnovni namen preventivnih delavnic je opremiti otroke in mladostnike z veščinami in znanji, ki pomagajo k zdravemu, varnemu in kakovostnemu življenju brez zasvojenosti.

14.11.2014 bomo v okviru Slovenske mreže Zdravih šol za člane timov Zdravih šol organizirali strokovno izobraževanje Duševno zdravje v šoli. Izobraževanje ponuja različne priložnosti za spoznavanje samega sebe, sodelavcev, izboljšanje komunikacije v kolektivu, dobro počutje in boljše medsebojne odnose. Udeleženci se bodo seznanili s spretnostmi (veščinami) in sposobnostmi, ki pripomorejo k zagotavljanju boljšega duševnega zdravja učiteljev in učencev ter za promocijo zdravega in kakovostnega življenja v šoli.

10. Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Žalec

Ljudje, ki trpijo zaradi neenakosti kot posledice ekonomskega in socialnega položaja so tisti, ki jih dojemamo kot revne. Pojem revščine tehnično pomeni stanje, ko posameznik živi v pomanjkanju določene količine materialnih virov. S tem pojmom identificiramo ljudi, ki nimajo zadostnih virov, da bi lahko živeli standard, ki se dojema kot primeren v posamezni družbi. Človek, ki živi v revščini, mora morda prebivati v natrpanem, neprimernem prostoru ali celo na ulici; morda nima sredstev, s katerimi bi si lahko privoščil prevoz, se izobraževal ali bil deležen primerne zdravstvene oskrbe. Izredna revščina vključuje poleg naštetega še pomanjkanje čiste in kakovostne prehrane ter vode.

Nekatere raziskave ugotavljajo, da obstaja močna povezava med revščino, socialno izključenostjo in problematično uporabo drog. Osebe, ki so dolgo časa brezposelne, ki živijo v slabih bivalnih pogojih, ki hitro zapustijo redno šolanje, so bolj izpostavljene tveganju za problematično uporabo PAS kot tisti, ki ne spadajo v opisane kategorije. Vsekakor pa je potrebno poudariti, da vsi ti dejavniki tveganja ne določajo osebe in tega, da bo posameznik tudi dejansko posegel po alkoholu ali drugih drogah.

Aktivnosti s področja preprečevanja tveganih vedenj, ki jih Rdeči križ, OZ Žalec izvaja ves čas:

  • PRIKRITA REVŠČINA: prostovoljci na terenu odkrivajo slabo življenjsko stanje sokrajanov. Ti ljudje živijo sicer v stanovanjih, vendar na zemlji, brez betonske plošče, nimajo ustrezno ogrevanih stanovanj, so brez vodovodne napeljave, kanalizacije, itn., a menijo, da dobro živijo in jim nič ne manjka. Pomoči ne sprejemajo ali pa jo sprejemajo zelo težko. Rešitve: prostovoljci se tem ljudem približajo s prijateljskim pristopom; prijazno jim postopoma in nevsiljivo nudijo pomoč, ki jo po dolgotrajnem prigovarjanju vendarle sprejmejo in so zanjo na koncu hvaležni. 
  • KOPIČENJE STVARI: zaradi psihosocialnih težav ljudje različne stvari prekomerno kopičijo po stanovanjih (prevelike zaloge hrane, ki so povsod, razne ostale stvari: dokumentacija, revije). Predstavniki RK opažajo neustrezne količine nepotrebnih stvari. Rešitve: prav tako pristopajo na prijateljski, nevsiljiv način postopoma. Najprej se s temi ljudmi pogovorijo izven njihovega doma (ustavijo jih na ulici in z njimi poklepetajo, kasneje pridejo k njim na dom, tako da jih spustijo celo v notranjost, sledi prepričevanje, da nakopičenih stvari ne potrebujejo. Proces je dolgotrajen.

11. Društvo Projekt Človek

Društvo »Projekt Človek« je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Njihove aktivnosti v mesecu preprečevanja zasvojenosti se bodo odvijale po celotni Sloveniji, seznam pa lahko najdete na naslednji povezavi.

12. Lokalna akcijska skupina Občine Kranjska Gora

Tudi LAS Občine Kranjska Gora je vsako leto zelo aktiven in v mesecu novembru pripravijo številne preventivne aktivnosti, ki jih lahko najdete na naslednji povezavi.

13. Društvo Svit Koper

Društvo za pomoč odvisnikom in njihovim družinam Koper: njihove osnovne dejavnosti so dnevni center, terensko delo, sprejemni center, časopis Društva Svit, skupina za svojce, informativna dejavnost in svetovanje.

V mesecu novembru organizirajo Dan odprtih vrat ter številne druge aktivnosti. Tako bodo posneli kratek prispevek za TV Koper Capodistria in imeli krajšo oddajo na Radiu Koper. Poskušali bodo organizirati tudi informativni dan za uporabnike na terenu in izdali številko glasila društva. Zaključili bodo nevezano anonimno testiranje injicirajočih uporabnikov nedovoljenih drog na okužbo s HIV za namene epidemiološkega spremljanja. Predstavniki društva se bodo udeležili Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti v Slovenj Gradcu ter konference ob XX. dnevu Socialne zbornice Slovenije v Portorožu. Za zaključek meseca preprečevanja zasvojenosti, 1. 12. 2014, bodo imeli stojnico društva pred novim zdravstvenim domom v Kopru, sodelovali pa bodo tudi pri ostalih aktivnostih v okviru tega dne z drugimi akterji (društvi in javnimi ustanovami).

Več informacij o Dnevu odprtih vrat lahko najdete na naslednji povezavi.