Z znanjem do boljšega zdravja

Mesec marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke

06. 04. 2018
Preko celega leta, v tem mesecu, pa še bolj intenzivno strokovnjaki javnega zdravja, zdravstveni delavci in društva bolnikov opozarjamo na pomen preprečevanja ter zgodnjega prepoznavanja in zdravljenja te vrste raka. V ta namen smo na NIJZ OE NM v sodelovanju s knižnico Mirana Jarca v Novem mestu pripravili zdravstveni kotiček in izvedli predavanje za splošno javnost o nacionalnem presejalnem programu Svit.
Po podatkih Registra raka RS je v Sloveniji v letu 2014 za rakom debelega črevesa in danke zbolelo 1406 oseb , v JV Sloveniji pa 101 oseba (61 moških in 40 žensk). Pojavnost raka debelega črevesa postopoma upada, kar lahko vsekakor pripišemo tudi uspešnemu delovanju Programa Svit.

 

Odzivnost na vabilo v program Svit je v Sloveniji letu 2017 62,7% (lani 64,3%). V Zdravstveni regiji Novo mesto je odzivnost nad slovenskim povprečjem 64,6%. Odzivnost se razlikuje med spoloma , moški so kljub večji obremenjenosti slabše odzivni (približno za 10%). Razlike v odzivnosti se kažejo tudi med regijami, kot tudi med občinami. V naši regiji so najbolj odzivne Mirna peč in Semič, najslabše odzivne pa Metlika, Krško in Šentjernej.