Z znanjem do boljšega zdravja

Mesec boja proti raku debelega črevesa in danke - presejalni programi na Gorenjskem

20. 03. 2018
Na Gorenjskem potekajo vsi trije presejalni programi in sicer program zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb materničnega vratu (Program ZORA), državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki (Program SVIT) ter državni presejalni program za raka dojk (Program DORA).

Program ZORA: je najstarejši presejalni program na področju raka v Sloveniji, saj organizirano poteka že od leta 2003. Namenjen je ženskem v starosti od 20 do 64 let. Tudi po zaslugi tega programa rak materničnega vratu postaja redek rak. Na Gorenjskem je bil rak materničnega vrat leta 2014 na novo odkrit pri 11-ih ženskah, ob uvedbi programa v letu 2003 pa pri 28ih. Število novoobolelih se je torej tudi na Gorenjskem že več kot razpolovilo. Žal pa pregledanost v programu ZORA na Gorenjskem pada in je bila v obdobju 2014-2017 (71,4%) že pod slovenskim povprečjem. Najboljšo pregledanost (77,6%) ima upravna enota Škofja Loka, slaba, podpovprečna pa je v upravnih enotah Jesenice, Kranj in Tržič. Pregledanost je problem predvsem pri ženskah po 50 letu starosti, zato jim priporočamo redno obiskovanje ginekologa na tri leta, tudi, če nimajo nobenih težav.

Program SVIT v Sloveniji poteka od leta 2009 in tudi že kaže ugodne populacijske rezultate. Število novih primerov raka debelega črevesa in danke se v Sloveniji in na Gorenjskem od leta 2010 znižuje, poleg tega je več rakov odkritih zgodaj ali pa so odstranjene tudi že predrakave spremembe. Tudi umrljivost zaradi raka debelega črevesa in danke že pada, tako v Slovenji kot tudi na Gorenjskem. Na Gorenjskem je bilo v letu 2017 v okviru programa SVIT na novo odkritih 17 rakov debelega črevesa in danke ter 263 napredovalih adenomov. Po odzivnosti v program SVIT se je Gorenjska z 65,5% v letu 2017 uvrščala na 2. mesto v Sloveniji. Še vedno pa tudi pri nas v odzivnosti moški za skoraj 8% zaostajajo za ženskami, čeprav je rak debelega črevesa in danke pri njih pogostejši. Najboljšo odzivnost ima upravna enota Škofja Loka, kjer so vse 4 občine presegle ciljno vrednost 70%. Najslabša pa je odzivnost v občinah Jesenice in Jezersko.

Program DORA je od začetka leta 2018 končno na voljo tudi vsem ženskam, starim od 50 do 69 let na Gorenjskem.

 

Pripravila: prim. Alenka Hafner, dr. med., spec. jav. zdravja in soc. med.