Sporočila za javnost

Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem 2016

24. 10. 2016
Ravne na Koroškem, 24.10.2016 - Mednarodni teden preprečevanja zastrupitev s svincem (23. - 29. oktober 2016) poteka na pobudo Globalnega zavezništva za odpravo svinčene barve, v okviru mednarodnega programa za kemijsko varnost Svetovne zdravstvene organizacije.

V tem tednu (23. - 29. oktober 2016) vladne in nevladne organizacije širom sveta organizirajo aktivnosti, ki opozarjajo na ogroženost zdravja ljudi zaradi vplivov svinca. Usmerjene aktivnosti bodo potekale tudi na Koroškem, v Zgornji Mežiški dolini.

Otroci brez svinca za zdravo prihodnost

Poudarek je na zdravju otrok, ki so za škodljive vplive svinca najbolj občutljiva skupina populacije. Namen kampanje je promocija dejavnosti za preprečevanje zastrupitev otrok s svincem, s posebnim ciljem doseči odpravo uporabe svinčenih barv.

V lanskem letu so aktivnosti potekale v 39 državah in 87 mestih po svetu, tudi v Zgornji Mežiški dolini v Sloveniji. Tudi letos bomo na Območni enoti (OE) Ravne Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) aktivno pristopili k sodelovanju v 4. Mednarodnem tednu preprečevanja zastrupitev s svincem.

Svinec škodi zdravju ljudi in zaradi izpostavljenosti v mladosti lahko pride do dolgoročnih posledic za zdravje kot so učne težave, motnje v koordinaciji ter pri vizualnih, prostorskih in jezikovnih spretnostih. Svinec v človeškem telesu nima nobene koristne funkcije, prav tako ni praga za varen vnos svinca v telo. Čeprav je uporaba svinca v proizvodnji barve v številnih državah že dolgo prepovedana, je uporaba svinčene barve še vedno dovoljena v več kot tretjini držav. Slovenija spada med države z učinkovito prepovedjo uporabe svinčene barve, ni pa med državami brez problematike izpostavljenosti svincu.

Kakor v svetu, je tudi v Sloveniji izpostavljenost svincu v največji meri posledica intenzivne rabe svinca v preteklosti. Zgornja Mežiška dolina spada med območja v Sloveniji, kjer so koncentracije svinca v okolju najvišje. Največji problem predstavlja onesnažen prah, ki so mu prebivalci izpostavljeni. Da bi olajšali življenje ljudi v tem okolju se izvajajo ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti svincu, kot so preplastitve cest in golih tal. Ljudi se informira in motivira, kako varovati lastno zdravje v onesnaženem okolju. Te aktivnosti so nedvomno dobrodošle in dajejo pozitivne rezultate, potrebno pa jih je nadgraditi in izboljšati, svinec pa v čim večji meri odstraniti iz bivalnega okolja otrok. Princip prepovedi svinca v barvah, zaradi onesnaženih delcev in prahu, ki predstavlja tveganje za zdravje bi bilo vsekakor smiselno uporabiti tudi za onesnažen gradbeni material, kar nam na žalost do sedaj v Sloveniji ni uspelo.

 

Življenje s svincem: Aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini

Z namenom, da problematiko onesnaženega okolja in na to navezane preventivne ukrepe primerno predstavimo tudi najmlajši populaciji, predšolskim otrokom, sodelavci NIJZ OE Ravne že nekaj let (2011, 2013, 2015) v vrtcih izvajamo usmerjene delavnice. Pri tem poudarjamo promocijo higiene, gibanja in zdrave prehrane s poudarkom na varnem življenju v onesnaženem okolju.

Delavnice z imenom »Igrajmo se zdravje« so otroci dobro sprejeli in upamo, da bo tako tudi letos. Z otroki se najprej pogovarjamo o zdravi prehrani, nato si temeljito umijemo roke, se spremenimo v kuharje in pripravimo zdrav sadni obrok. Aktivnost zaključimo  s telovadbo in z druženjem ob okusni sadni malici, čisto na koncu pa otrokom podelimo kuharske diplome. Na ta način razvijamo spretnosti za varovanje in krepitev lastnega zdravja. Delavnice bomo izvedli tudi letošnjo jesen. Letos smo za delavnice pripravili tudi tematske otroške majice.

Druga aktivnost, ki jo je vredno izpostaviti je priprava informativne zgibanke na temo prenosa onesnaženja z delavnega mesta v domače okolje. Skupaj z lokalnimi tovarnami, kjer so zaposleni izpostavljeni svincu, se bomo lotili pomembne problematike prenosa svinca iz delovnega mesta v družinsko okolje ter na ta način pomagali doseči pozitivne učinke za zdravje delavcev in njihovih družin.