Z znanjem do boljšega zdravja

Mednarodni projekt IMAgiNE EURO: Izboljšanje zdravstvene oskrbe mater in novorojenčkov v evropski regiji

International Project IMAgiNE EURO, Improving MAternal Newborn carE in the European Region.

Gre za spletno raziskavo o dostopnosti, kakovosti in vzdržnosti zdravstvenih storitev za matere in novorojenčke (obporodnih storitev) v državah evropske regije SZO med pandemijo COVID-19.

Raziskava temelji na dokumentu WHO: Standards for improving quality of maternal and newborn hospital care

Njen namen je oceniti kakovosti storitev v obporodni skrbi za matere in novorojenčke med pandemijo COVID-19.

Nosilec raziskave je WHO Collaborating Centre for Maternal and Child Health Institute for Maternal and Child Health, Burlo, Trst, Italija, slovenski partner je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Poleg Slovenije sodeluje še 15 evropskih držav.

Zbiranje podatkov poteka z dvema e-vprašalnikoma: za ženske, ki so rodile v času pandemije COVID-19 in za zdravstvene strokovnjake v obporodni skrbi v bolnišnicah, torej za babice in babičarje, ginekologe porodničarje/ginekologinje porodničarke, specializante ginekologije in porodništva, medicinske sestre in pediatre/-inje.

Spletna stran raziskave WWW CC Burlo, Trst, Italija: https://www.burlo.trieste.it/ricerca/imagine-euro-improving-maternal-newborn-care-euro-region

Združenja za perinatalno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu raziskavo podpira in pri njej aktivno sodeluje.

Projekt IMAgiNE EURO v Sloveniji poteka s podporo Urada SZO v Sloveniji / WHO Country Office, Slovenija.

Sekcija MS in babic pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije podpira raziskavo in pri njej aktivno sodeluje.

Raziskovalna skupina IMAgiNE EURO, Slovenija, Center za proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za javno zdravje:

dr. Zalka Drglin, vodja, članici Barbara Mihevc Ponikvar, dr. med., spec. javnega zdravja in Anja Bohinec, mag. soc. del.

Kontaktna oseba: Zalka.drglin@nijz.si