Z znanjem do boljšega zdravja

Likovno-fotografski natečaj na temo spodbujanja nekajenja med mladimi: "Lepši je svet brez cigaret"

31. 01. 2019
Ob svetovnem dnevu brez cigarete, 31. januarju, smo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje OE Murska Sobota pripravili likovno- fotografski natečaj : »Lepši je svet brez cigaret « za učence od 5. do 9. razreda pomurskih osnovnih šol. Pogled na svet skozi otroške oči je tisti, ki nam odraslim velikokrat nastavi ogledalo.

Znana so dejstva o tobaku in kajenju:  tudi občasno kajenje vodi v  zasvojenost,  posledice kajenja so težke. Raziskave potrjujejo, da so začetki kajenja v času odraščanja naših otrok. Zavedamo se, da  nekateri starši kadijo, tudi nekateri učitelji. Pasivno kajenje ogroža vse, ki so izpostavljeni tobačnem dimu. Dejstvo je tudi, da otroci posnemajo odrasle.

Spodbujanje  nekajenja med mladimi je zelo pomemben del promocije zdravega življenjskega sloga  in zato želimo, da skupaj prispevamo za boljše zdravje naših otrok – bodočih odraslih nekadilcev.

KAKO SODELOVATI? :   vsak učenec lahko  sodeluje v natečaju  z enim posameznim izdelkom :

  1. z likovnim izdelkom, ali
  2. z digitalno fotografijo.

 

  1. Učenec  ustvarja  likovni izdelek, kartico – velikosti A4 (polovica risalnega lista) in dopiše osebno sporočilo.

Izdelke nam mentorji pošljete na naslov : Jadranka Jovanović – natečaj,  Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

  1. Učenec  fotografira  zanimiv  utrinek  povezan  s spodbujanjem  nekajenja med mladimi. 

( mobilni telefon, fotoaparat) in  k  izbrani fotografiji  doda še osebno sporočilo.

Posamezne fotografije v digitalni obliki  nam pošljite na e-naslov jadranka.jovanovic@nijz.si ,

Z izdelkom nam pošljite podatke o avtorju.


ROK ZA  ODDAJO IZDELKOV:  20. maj 2019
 

Ob obeležitvi  Svetovnega dne brez tobaka,  31. maja bomo pripravili regijsko zaključno  prireditev  »Lepši je svet brez cigaret«, dve razstavi prispelih  izdelkov, podelili bomo priznanja in nagrade.

Za  uvod v skupno, zanimivo,   preventivno aktivnost  ter  pogovor z učenci  so mentorjem na voljo naslednje povezave:

  1. Miti o kajenju  
  2. Kaj bi bilo dobro, da bi starši in vsi, ki delajo z mladostniki, vedeli o elektronskih cigaretah, vodnih pipah in novih tobačnih izdelkih
  3. Intervju  Helena Koprivnikar, dr. med. (NIJZ)

Veliko veselja in ustvarjalnosti ob delu!