Kajenje

Likovno-fotografski natečaj na temo spodbujanja nekajenja med mladimi “Dobra izbira-moja zmaga!”

12. 02. 2018
Nesprejemanje tveganega obnašanja : kajenja, uživanja alkohola je pogumno dejanje. Odrasli cenimo ta pogum in ga spodbujamo. Kako doseči, da bo mladostnik del večine, ki ne kadi, eden izmed tistih, ki imajo moč, da se osredotočajo na pozitivno v življenju: druženje, šport, glasbo, znanje..?

Krepitev moči mladostnikov, da se odločajo prav  je del vseh  učinkovitih preventivnih programov.  Informiranost,  znanje, pogovor in motivacija  so  spremljevalci  na  poti  za   sprejemanje dobrih odločitev.  Naj bo tudi ustvarjalnost  še eden od spremljevalcev mladih: mentorje in učence pomurskih osnovnih šol vabimo k  sodelovanju v likovno-fotografskem natečaju Nacionalnega inštituta za javno zdravje OE Murska Sobota.

 

Dopis o natečaju je dostopen na naslednji povezavi.

Zloženka Miti o kajenju je dostopna na naslednji povezavi.

Video, Intervju Helena Koprivnikar, dr. med. (NIJZ) je dostopen na naslednji povezavi.