Z znanjem do boljšega zdravja

Leska

NAVADNA LESKA (Corylus avellana L.)
Angleški prevod: Common hazel
​Nemški prevod: Haselstrauch

Družina: leskovke (Corylaceae)

Razširjenost v Sloveniji in rastišče:

Navadna leska je ena od najbolj pogostih grmovnatih vrst v Sloveniji, redkejša je le v suhih predelih submediteranskega področja. Največ je je v nižinah, po gozdnih robovih, čistinah, jasah, pašnikih, najdemo jo v listnatih in mešanih gozdovih. Uspeva do nadmorske višine 1000m, redko višje. Je svetloljubna vrsta in ne prenese močne sence.

Opis: Navadna leska je listopadni grm z gosto, razvejano krošnjo, včasih zraste v nižje drevo. Listi so celi, okroglasti, z dvakrat nazobčanim robom. Cveti pred olistanjem, moški cvetovi so združeni v podolgovata socvetja - mačice. Po dva ženska cvetova sta skrita v cvetnem brstu, navzven molita le škrlatne brazde. Plodovi so lešniki, obdani so s skledičastim ovojem.

Opraševanje: z vetrom.

Druge vrste lesk v Sloveniji: več sajenih vrst je okrasnih, najpogostejši sta velika leska (Corylus maxima Mill.) predvsem sorte s temnordečim listjem in turška leska (Corylus colurna L.), ki zraste v manjše drevo.

Cvetni prah:  v polarnem pogledu okroglast, trikoten, v premeru meri 27,3 (25-31) µm. Zrno ima običajno tri kalitvene odprtine - pore.

Čas pojavljanja cvetnega prahu: od februarja do aprila. V toplih zimah nekateri grmi zacvetijo že konec decembra oziroma v januarju.

Glavni alergen cvetnega prahu leske je Cor a 1, uvrščamo ga med proteine, povezane s patogenezo (PR-10) (ang. pathogenesis-related protein class 10).

Možne navzkrižne reakcije:

  • z lešniki
  • z alergeni cvetnega prahu breze, jelše in navadnega gabra (red Fagales).

Zanimivost:

Alergen Cor a 1 in profilin Cor a 2 se nahajata v lešniku in v cvetnem prahu leske.


Literatura:

- Asam C., Hofer H., Wolf M., Aglas L., Wallner M. 2015. Tree pollen allergens-an update from a molecular perspective. Allergy, 70: 1201-1211.

- Breiteneder H., Ferreira F., Hoffmann-Sommergruber K., Ebner C., Breitenbach M., Rumpold H., Kraft D., Scheiner.1993. Four recombinant isoforms of Cor a 1, the major allergen of hazel pollen, show different IgE-binding properties. European Journal of Biochemistry, 212:355-362.

- Brus R. 2004. Drevesne vrste na Slovenskem. Ljubljana, Mladinska knjiga: 399 str.

- Brus R. 2005. Dendrologija za gozdarje. Univerzitetni učbenik. Ljubljana, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: 408 str.

- Brus, R., 2008. Sto grmovnih vrst na Slovenskem. Tehniška založba Slovenije, 215 s.

- D’Amato G., Spieksma F. TH. M., Bonini S. 1991. Allergenic pollen and pollinosis in Europe. London, Blackwell Scientific Publications.

- Ferreira F., Hawranek T., Gruber P., Wopfner N., Mari A. 2004. Allergic cross-ractivity: from gene to the clinic. Allergy, 59: 243-267.

- Hirschwehr R., Valenta R., Ebner C., Ferreira F., Sperr W., Valent P., Rohac M., Rumpold H., Scheiner O., Kraft D. 1992. Identification of common allergenic structures in hazel pollen and hazelnuts: A possible explanation for sensitivity to hazelnuts in patients allergic to tree pollen. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 90: 927-936.

- Martinčič A., Wraber T., Jogan N., Podobnik A., Turk B., Vreš B., Ravnik V., Frajman F., Strgulc-Krajšek S., Trčak B., Bačič T., Manfred A Fischer M.A., Eler K., Surina B. 2010. Mala flora Slovenije : ključ za določanje praprotnic in semenk. 4. izdaja. Ljubljana, Tehniška založba Slovenije.

- Müller U., Lüttkopf D., Hoffmann A., Petersen, Becker W. M., Schocker F., Niggemann B., Altmann F., Kolarich D., Haustein D, Vieths S. 2000. Allergens in raw and roasted hazelnuts (Corylus avellana) and their cross-reactivity to pollen. European Food, Research and Technology, 212: 2-12.

- Pastorello E. A., Vieths S., Pravettoni V., Farioli L., Trambaioli C., Fortunato D., Lüttkopf D., Calamari M., Ansaloni R., Scibilia J., Ballmer-Weber B. K., Poulsen L. K., Wütrich B., Skamstrup Hansen K., Robino A., M., Ortolani C., Conti A. 2002. Identification of hazelnut major allergens in sensitive patients with positive double-blind, placebo-controlled food challenge results. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 109 (3): 563-570.

- Pollenatlas: https://www.pollenwarndienst.at/en/allergy-infos/aerobiologics/pollen-atlas.html (11.1.2016)

- Sofiev, M., Bergmann K.C. 2013.  Allergenic Pollen. A Review of the Production, Release, Distribution and Health ImpactsSpringer: 247 str.

- WHO/IUIS Allergen Nomenclature Sub-committee: http://www.allergen.org/ (21.12.2015)